Kaimės pilis

Kaimės pilies vieta, ūkinis pastatas, mūrytas iš pilies akmenų (?), Google Maps nuotrauka

 

Kaimas (vok. Caymen, Caymendorf) – sena gyvenvietė tarp Karaliaučiaus ir Labguvos. Čekijos karalius Osokaras, atėjęs į talką kryžiuočiams, 1254 m. Medinavoje ir Rūdavoje išžudė daugybę žmonių, sudegino viską, ką ugnis galėjo sunaikinti, su kariuomene atžygiavo prie sembų pilies Kaime. Pilies valdovas, bijodamas, kad kryžiuočiai ir čia nesurengtų panašių skerdynių, pasidavė ir atidavė jam įkaitais savo sūnus. Sembų pilies vietoje buvo pastatyta Ordino pilis su priešpiliu (neišliko). Akmenų sienų liekanų matyti vietovės nuotraukose.

Parengta pagal: Vytautas Šilas, Henrikas Sambora. Mažosios Lietuvos kultūros pėdsakai Kaliningrado srityje (Vilnius: „Mintis“, 1990).

Karaliaučiaus sritis
Zarečė
nekilnojamasis kultūros paveldas
archeologija
architektūra
1250-1300
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.1. atpažinimo principas
4.2.1. atpažinimo principas