Jono ir Bronės Mockūnų namas

Daina Pocius nuotrauka

Jonas ir Bronė Mockūnai atvyko į Australiją 1948 m. Latvių kilmės lietuvių architektas Karolis Reisonas jiems suprojektavo dviejų miegamųjų kambarių plytų gyvenamąjį namą, į kurį šeima įsikėlė 1956 m. Buvo numatytas pastato išplėtimas (norėta pristatyti dar vieną miegamąjį), tačiau pakeitimai nebuvo įgyvendinti. Dideliame kieme buvo daug vaismedžių, veja, nedidelis daržovių daržas, augo gėlės, vynuogės ir žemuogės. Namo viduje siena buvo išdažyta stilizuotu lietuvišku gėlių motyvu.

Parengta pagal: https://salithohistory.blogspot.com/2014/12/4-avon-st.html .

Australija
Adelaidė
Karolis Reisonas
nekilnojamasis kultūros paveldas
architektūra
1950-2000
5.1.2. atpažinimo kriterijus
5.1.3. atpažinimo kriterijus
4.1.3. atpažinimo principas
4.1.4. atpažinimo principas
Karolis Reisonas
apie 1956 m.