Jono I Kazimiero Vazos širdies palaidojimo vieta

 

Nuotrauka iš https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Kazimieras_Vaza#/media/File:Tomb_effigy_of_heart_of_King_John_II_Casimir_Vasa_at_Abbaye_de_Saint-Germain-des-Pr%C3%A9s_-in_Paris.PNG, CC BY 3.0

Jonas Kazimieras Vaza (1609–1672) – Lenkijos karalius Jonas II Kazimieras ir Lietuvos didysis kunigaikštis Jonas I Kazimieras (1648–1668 m.), Zigmanto Vazos sūnus. Jo valdymo lakotarpiu Abiejų Tautų Respublika prarado dideles teritorijas kovose su Rusija, Švedija, totoriais ir kazokais. Atsisakęs sosto išvyko į Prancūziją, kur ir mirė.

Parengta pagal: https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Kazimieras_Vaza .

Prancūzija
Paryžius
nekilnojamasis kultūros paveldas
kapai
paminklas
vaizduojamoji dailė
1650-1700
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.5. atpažinimo principas
4.2.2. atpažinimo principas
Jonas I Kazimieras Vaza (1609–1672)
apie 1672 m.
Saint-Germain-des-Prés bažnyčia