Jono I Kazimiero Vazos širdies palaidojimo vieta

Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas
Own nuotrauka, CC BY 3.0

Jonas Kazimieras Vaza (1609–1672) – Lenkijos karalius Jonas II Kazimieras ir Lietuvos didysis kunigaikštis Jonas I Kazimieras (1648–1668 m.), Zigmanto Vazos sūnus. Jo valdymo lakotarpiu Abiejų Tautų Respublika prarado dideles teritorijas kovose su Rusija, Švedija, totoriais ir kazokais. Atsisakęs sosto išvyko į Prancūziją, kur ir mirė.

Parengta pagal: https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Kazimieras_Vaza .