Jadvygos Jogailaitės kapas Burghauzene

Metai: 1502 m.
Kategorija: Kapai

Jadvyga Jogailaitė – Lietuvos didžiojo kunigaikščio (1440–1492 m.) Kazimiero Jogailaičio ir Elžbietos Habsburgaitės duktė. Vaikystėje ir jaunystėje karalaitė gyveno labai judriai, nes karalius su karaliene daug keliavo po Lenkiją ir Lietuvą – nuo Jadvygos gimimo iki santuokos jos tėvas beveik kasmet keletą savaičių arba mėnesių praleisdavo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje.

1475 m. įspūdingose vestuvėse Landshute Jadvyga ištekėjo už Bavarijos kunigaikščio Jurgio Turtingojo, Liudviko IX sūnaus. Jadvyga Jogailaitė Jurgio žmona išbuvo dvidešimt septynerius metus, nors iš tikrųjų kartu išgyveno tik dešimt metų. Iš pradžių jų santuokinis gyvenimas klostėsi gerai, pora greitai susilaukė palikuonių. 1485 m. Jurgis pašalino Jadvygą iš Landshuto pilies ir, sekdamas tėvo ir senelio pavyzdžiu, dvidešimt aštuonerių žmonai liepė apsigyventi Burghauzeno pilyje. Paskyręs tinkamą pagal jos rangą dvarą, Jadvygai uždraudė iš jos išvykti. Jadvyga Jogailaitė netikėtai mirė 1502 m. vasario 18 d. Burghausen pilyje. Ji buvo palaidota Raitenhaslach cisterijonų vienuolyne šalia Burghausen miesto. 1803 m., naikinant vienuolyną, jos antkapis buvo sunaikintas. Nepaisant to, toje vietoje bažnyčios grindyse yra įstatyta atminimo lentelė.

 

Duczmal Małgorzata, Jogailaičiai: biografijų žinynas, Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012