Ivenčius

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją Ivenčiuje mena išlikęs pranciškonų vienuolyno ir bažnyčios kompleksas. Pranciškonus čia 1702 m. pasikvietė Minsko stalininkas Teodoras Vankavičius ir įkurdino juos prie parapinės bažnyčios. 1740—1762 m. pastatyta nauja vėlyvojo baroko architektūros dvibokštė Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, išlikusi iki mūsų dienų. 1868 m. vienuolynas buvo uždarytas, 1880-1885 m. bažnyčia paversta stačiatikių cerkve. Po Pirmojo pasaulinio karo grąžinta katalikams, 1948 m. uždaryta, 1994 m. vėl grąžinta tikintiesiems. Dabar čia vėl įsikūrę pranciškonai.

Parengta pagal: VADOVAS po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sud. A. Paliušytė, I. Vaišvilaitė, (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012).

Baltarusija
Ivenčius
nekilnojamasis kultūros paveldas
vietovės
1450-1500
1500-1550
1550-1600
1600-1650
1650-1700
1700-1750
1750-1800
1800-1850
1850-1900
1900-1950
1950-2000
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.1. atpažinimo principas
4.1.2. atpažinimo principas