Ivenčiaus Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir vienuolynas

Ivenčiaus Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir vienuolynas

Metai: 1762 m.
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją Ivenčiuje mena išlikęs pranciškonų vienuolyno ir bažnyčios kompleksas. Pranciškonus čia 1702 m. pasikvietė Minsko stalininkas Teodoras Vankavičius ir įkurdino juos prie parapinės bažnyčios. 1740—1762 m. pastatyta nauja vėlyvojo baroko architektūros dvibokštė Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, išlikusi iki mūsų dienų. 1868 m. vienuolynas buvo uždarytas, 1880-1885 m. bažnyčia paversta stačiatikių cerkve. Po Pirmojo pasaulinio karo grąžinta katalikams, 1948 m. uždaryta, 1994 m. vėl grąžinta tikintiesiems. Dabar čia vėl įsikūrę pranciškonai.

 

Klajumienė, Dalia, Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sudarytojos Aistė Paliušytė ir Irena Vaišvilaitė, Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012