Iškoldės Švč. Trejybės bažnyčia

Iškoldės Švč. Trejybės bažnyčia

Metai: 1449 m.
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

15 km nuo Myriaus nutolęs Iškoldės miestelis, kurio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų istoriją mena mūrinė gotikinė Švč. Trejybės bažnyčia, šioje vietovėje 1449 m. funduota Lietuvos didiko Mikalojaus Nemiraičio. XVI a. ji atiteko evangelikams, o 1641 m. Radvilos pastatą grąžino katalikams. Bažnyčia apgriauta XVII a. viduryje, per karą su Maskva. 1866 m. paversta stačiatikių cerkve, o 1919 m. vėl grąžinta katalikams. 1970 m. buvo restauruota, eksterjere panaikinti cerkvei būdingi elementai. Interjere išliko kryžminiai (navose) ir žvaigždiniai (presbiterijoje) skliautai, gotikinė akmeninė krikštykla.

 

Klajumienė, Dalia, Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sudarytojos Aistė Paliušytė ir Irena Vaišvilaitė, Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012