Išdagai

Metai: 1555 m.
Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas

Išdagai (vok. Ischdaggen, nuo 1938 Branden; rus. Lermontovo), bažnytkaimis ir valsčiaus centras Gumbinės apskrityje, 10,5 km į šiaurės vakarus nuo Gumbinės, 2 km į šiaurės vakarus nuo Jučių, Unguros upės dešiniajame krante. Gyvenvietė 1555 paliudyta Lauckugallen vardu, 1590 Ischdagen. XVIII a. pradžioje kolonizavo zalcburgiečiai.

Apie 1633 Išdagų parapijoje organizuota bendruomenė ir pastatyti jos pirmieji maldos namai. XVIII a. pradžioje bažnyčia nuo žaibo sudegė, 1737 atstatyta aukščiausioje apylinkių kalvoje, daugiau kaip 15–30 m iškylančioje virš slėnio ir gretimų lygumų. Tai buvo bebokštis, iš lauko akmenų ir plytų sumūrytas 34,5 m ilgio, 15,2 m pločio statinys.

1650–1662 čia kunigavo lietuvių raštijos darbuotojas, žodynininkas Theophylus Gottliebas Schultzas, nuo 1662 iki mirties (1709) – lietuviškų giesmių eiliuotojas Jokūbas Perkūnas (vyresnysis). Parapijiečių gerbtas ir mylėtas, tad su žmona palaidotas pačioje bažnyčioje priešais altorių. 1689–1690 kunigavo ir jo sūnus Jokūbas Perkūnas (jaunesnysis) – tautosakininkas, lietuvių kalbos gryninimo polemikos dalyvis. Pamaldas lietuvių kalba nustota laikyti jau apie 1874, nes 4000 narių bendruomenėje lietuvių 1848 užrašyta tik 120. Bent 27, matyt, atkakliausi, savo kilmės nebuvo išsižadėję ir per 1877 surašymą.

 

Juška Albertas, https://www.mle.lt/straipsniai/isdagu-parapija

Pėteraitis Vilius, Purvinas Martynas, https://www.mle.lt/straipsniai/isdagai