Išdagai

Išdaguose 1709 m. mirė evangelikų liuteronų kunigas, Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas Jokūbas Perkūnas Vyresnysis, o 1665 m. vasario 3 d. čia gimė Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, evangelikų liuteronų kunigas Jokūbas Perkūnas Jaunesnysis (Perkuhn, Perkhun), Jokūbo Perkūno Vyresniojo sūnus. Jis su pertraukomis studijavo Karaliaučiaus universitete (imatrikuliuotas 1680 m. ir 1683 m.). 1689 m. jis buvo paskirtas tėvo padėjėju (adjunktu) Išdaguose. Nuo 1690 m. buvo E. Dietzeliaus adjunktas, nuo 1692 m. klebonas Valtarkiemyje. Nuo 1707 m. paskirtas vyskupu Įsrutyje, kur mirė 1711 m.

 

Parengta pagal: http://svetaines.emokykla.lt/kalbininkai/Projektas/Kalbininkai/Perkunas_Jokubas(jaunesnysis).htm ;

Mažosios Lietuvos enciklopedija, trečias tomas M-R, vyr. red. Martynas Purvinas (Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas,  2006).

Karaliaučiaus sritis
Berestovas
nematerialus kultūros paveldas
atmintinos vietos
1650-1700
1700-1750
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.3. atpažinimo principas
Jokūbas Perkūnas Jaunesnysis (1665–1711)
Jokūbas Perkūnas Vyresnysis (apie 1640–1709)
Perkūnai