Insbruko universitetas

Kategorija: Nematerialus kultūros paveldas
Nuotrauka iš https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Innsbruck#/media/File:Hauptgebaeude_uni_innsbruck.jpg, CC BY-SA 4.0

Insbruko universitete germanistiką ir meno istoriją studijavo  poetas, leidinių „Nepriklausoma Lietuva“ redaktorius ir „Literatūros lankai“ kritikas, M. Rilkės ir G. Traklio poezijos į lietuvių kalbą vertėjas Henrikas Nagys (1920–1996). Šiame  mieste 1946 m. buvo išleista jo pirmoji lyrikos knyga Eilėraščiai. Šis veikalas buvo išleistas „Brenner“ leidykloje, kuri yra išlikusi ir sėkmingai plėtoja savo veiklą. Kadangi duomenys apie Insbruko universitete filologijos daktaro laipsnį apsigynusį H. Nagį yra labai fragmentiški, būtų tikslinga pradėti detalesnes paieškas į pagalbą pasitelkus „Brenner“ leidyklą ir Insbruko universitetą.

1944 m. prie Lietuvos artėjant sovietų kariuomenei,  į Vakarus pasitraukė daug intelektualiosios visuomenės. Austrijos vakarinėje dalyje įsteigtose Perkeltųjų asmenų (displaced persons – DP) stovyklose penkerius metus tarp kitų gyveno ir lietuviai – rašytojai, poetai, dailininkai, muzikai,  mokslininkai ir kt. Bregence, Insbruke ir Feldkirche vyko lietuviškos kultūros renginiai, kurie padėjo pamatus tolesnei lietuvių veiklai emigracijoje.

Užsienio reikalų ministerijos informacija