Indėnų misijos koplyčia ir valgykla

Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas
Nuotrauka iš https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=f-Dbb763514&feature=emb_logo, sąžiningas naudojimas platformoje „YouTube“

1959 m. lietuvių išeivis architektas Jonas Mulokas projektavo Tėvų kapucinų Indėnų misijos kompleksą. Architektūrinėje pastatų išraiškoje J. Mulokas stengėsi suprasti indėnų menui ir jų pastatams būdingus bruožus ir jų interpretaciją pritaikyti naujų pastatų architektūroje. Šis projektas 1962 m. rugpjūčio 25 d. Amerikos architektų suvažiavime Čikagoje buvo pripažintas kaip „puikus“. Indėnų misijos valgykla ir koplyčia buvo pastatyta 1962 m.

1958 m. Indėnų Šv. Labre Misijos bažnyčios bei koplyčios projekto eskizus, architektūros projektą ir altoriaus projektą parengė Vytautas Kazimieras Jonynas. Koplyčia buvo realizuota.

Šaltiniuose fiksuota, kad architektas J. Mulokas ir dailininkas V. K. Jonynas apie 1962–1965 m. galiausiai priėjo prie ginčo, kuriam iš tikrųjų priklauso komplekso autorystė.

Parengta pagal:

Rasa Andriuškytė-Žukienė, Dailininko V. K. Jonyno kūryba ir „lietuviško stiliaus“ JAV lietuvių bažnyčių architektūroje, in: Krikščioniškoji kultūra ir religijotyra, 2007.22(50), VDU, p. 157–170;

Nijolė Bučiūtė, Architektas Jonas Mulokas (1907-1983), in: Archiforma 1996/2, p. 81-85 ;

http://www.aidai.eu/index.php?view=article&catid=65%3A7406&id=1152%3Apa&option=com_content&Itemid=141 ;

https://archivesofculture.com/doclib/ao0l67qmdhb65fdaf5rck4u9w9u5rxb9 .