Igno Domeikos kapas

Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas
Ricardo Hevia Kaluf nuotrauka, CC BY-SA 3.0

Ignas Domeika gimė Nedzviadkoje, Naugarduko apskrityje (dabar Baltarusija), lenkiškai kalbančioje Lietuvos bajorų šeimoje. 1816 m. jis atsikėlė į Vilnių ir įstojo į Vilniaus universiteto Fizikos ir matematikos skyrių. 1822 m. birželio 25 d. Vilniaus universitete įgijo filosofijos magistro matematikos srityje laipsnį. Dalyvavo 1831 m. sukilime. Po pralaimėto mūšio ties Šiauliais 1831 m. vasarą pasitraukė į Prūsiją, buvo internuotas Girdavoje ir Žuvininkuose, vėliau pasitraukė į Prancūziją. Paryžiuje, Sorbonos universitete klausė geologijos, matematikos, fizikos, chemijos, botanikos paskaitų ir nusprendė studijuoti geologiją, mineralogiją ir kalnakasybą. 1837 m. su
pagyrimu baigė Paryžiaus kasybos mokyklą (École des Mines), taigi turėjo dviejų garsių mokyklų diplomus: Vilniaus universiteto plataus profilio gamtininko ir matematiko ir Paryžiaus kalnakasybos inžinieriaus. 1838 m. atvyko į Čilę. Iki 1847 m. buvo La Serenos aukštosios kasybos mokyklos, 1847–1883 m. Santjago universiteto profesorius, 1867–1883 m. universiteto rektorius. Mirė 1889 m. sausio 23 d. Santjage.

Parengta pagal: https://lt.wikipedia.org/wiki/Ignas_Domeika