Horodokas

Horodokas

Metai: XIV-XX a.
Kategorija: Vietovės

Susijusios asmenybės: Jogaila

Susiję laikotarpiai: 14 a., 15 a., 20 a.

Reikšmė Lietuvai: Vietovė susijusi su Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu ir Lenkijos karaliumi Jogaila, išlikę jo funduoti pastatai.

Horodokas (Городок, Horodok) – miestas, įsikūręs svarbių prekybinių kelių sankryžoje. Horodokas turėjo teisę prekiauti svarbiausiu Priekarpatės regiono turtu – druska, todėl buvo svarbus prekybos druska centras, mieste stovėjo druskos sandėliai.

Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Jogaila miestelį itin mėgo, dažnai čia gyveno (kartais daugiau nei Krokuvoje), atvykdavo čia medžioti. Jogailos laikais pastatyta karališka rezidencija-pilis, įrengta miesto gynybinė sistema. Jogaila 1389 m. suteikė miesteliui Magdeburgo teises. Horodoke rašytos daugelis karaliaus kanceliarijos privilegijų. 1433 m. gegužės 31 d., keliaudamas į Rusią, Jogaila Horodoke mirė.

1906-1939 m. miestas Jogailos garbei vadintas Jogailos Horodoku (lenk. Gródek Jagielloński). 1903 m. miesto centre buvo pastatytas pirmas to meto Lenkijos teritorijoje paminklas Jogailai. Paminklas buvo nugriautas Antrojo pasaulinio karo metu.

Horodoke išliko su Jogaila susiję objektai – pilies vieta, bažnyčia ir pranciškonų vienuolynas.

Po Jogailos mirties Horodoko pilis buvo apleista ir iki šių dienų neišliko, tačiau yra išlikusių miesto gynybinių įrenginių likučiai.

1419 m. Jogaila fundavo Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčią, taip pat rėmė čia stovėjusį pranciškonų vienuolyną. Pranciškonų vienuolyno bažnyčioje (arba Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčioje) karaliaus prašymu buvo palaidota jo širdis. Vienuolynas ir bažnyčia išlikę. Bažnyčia perstatyta XVIII a., prieš Antrąjį pasaulinį karą padidinta, vėliau uždaryta ir naudota kaip sandėlis, 1989 m. grąžinta katalikams. Vienuolyną mūsų laikais restauruoja vienuoliai studitai.

 

Vitkauskaitė, Dalia, Lietuvos paveldo Ukrainoje inventorinis sąrašas, 2008

Blanuca, Andrijus, et al. Ukraina: Lietuvos epocha, 1320-1569. Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010