H. Dmachausko kurti biustai Vašingtono nacionalinėje dailės galerijoje

Lokacija: 8th St NW & G St NW Washington, DC 20001
Metai: 1854-1857 m.
Autorius: Henrikas Dmachauskas
Kategorija: Vaizduojamoji dailė

Vašingtono nacionalinėje dailės galerijoje saugomi trys Henriko Dmachausko sukurti darbai: JAV prezidento Tomo Džefersono, JAV viceprezidento George Mifflin Dallas ir JAV keliautojo, daktaro Elisha Kent Kane portretiniai biustai.

Dmachauskas Henrikas (bltr. Henrych Dmachouski, lenk. Henryk Dmochowski) (1810-1863 m.) – skulptorius, 1830–1831 sukilimo ir 1863–1864 sukilimo dalyvis. Iš dvarininkų. Vilniaus universitete baigė teisę, studijavo skulptūrą. 1841–51 tobulinosi Dailės mokykloje Paryžiuje, skulptorių F. Rude’o, P. J. Davido d’Angers dirbtuvėse.

Per 1830–1831 sukilimą veikė Trakų apskrityje; sukilimui pralaimint su sukilėliais pasitraukė į Varšuvą; iš čia emigravo į Prancūziją. Ten priklausė Lietuvos ir rusų žemių draugijai.
1851–61 gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur sukūrė reikšmingų skulptūros darbų, įskaitant šiuos Jungtinių Valstijų Kapitolijuje saugomus biustus. JAV jis buvo žinomas Henry D. Saunders vardu.
Rengiant 1863–1864 sukilimą buvo Dysnos apskrities karinis komisaras, per sukilimą –sukilėlių būrio vadas. Siekė valstiečius aprūpinti žeme. Žuvo per susirėmimą su Rusijos kariniu daliniu.
Sukūrė plakečių (J. Zaliwskio, 1849), portretinių biustų (G. Washingtono, B. Franklino, T. Jeffersono, generolo W. Greene’o 1852–61, M. Balinskio, 1863), figūrinių antkapinių paminklų (savo žmonos, 1858, Filadelfijoje), skulptūrų (šv. Vladislovo, 1862, Vilniaus arkikatedroje), medalionų (žudynėms Galicijoje atminti; 1846, M. Balinskio, 1861, Barboros Radvilaitės, 1862). Kūriniai romantinės krypties, patosiški, laisvos, impulsyvios lipdybos; kai kurie klasicizmui būdingų raiškos formų.

 

Indriulaitis Aleksandras, Sliesoriūnas Feliksas, https://www.vle.lt/straipsnis/henrikas-dmachauskas