Girėnai – Viliaus Kalvaičio gimtinė

Metai: 1848 m.
Kategorija: Atmintinos vietos

Girėnai (vok. Girrehnen, nuo 1938 Güldengrund; rus. Grivino), kaimas, seniūnija, valsčiaus centras Ragainės apskrityje, Kraupiško parapijoje, Įsros upės kairiajame krante, prie Kraupiško–Būdviečių vieškelio, 28 km į pietus nuo Ragainės, 3 km į rytus nuo Kraupiško. 1539 minimi Girėne, 1554 Gyrenenn. Valsčiui priklausė Kaušiai, Matarninkai, Meškiai, Pašlaičiai, Pilkalnis, Spirginiai, Sūtkiemis, Šeirinė, Šupiniai, Tutliai, Upėliškiai, Verksnupėnai, Vištakiai. Sovietmečiu liko tik pavienių sodybų liekanos, kapinės nusiaubtos. Vietovardis sietinas su pavarde Girėnas (: girėnas – girios gyventojas).

Girėnuose 1848 gimė lietuvių tautosakos rinkėjas bei leidėjas Vilius Kalvaitis. Mokėsi pradžios mokykloje, tarnavo Vokietijos kariuomenėje, lankėsi Italijoje, Prancūzijoje, Austrijoje. 1880–1883 dirbo Berlyno pašte. Grįžęs į Girėnus ūkininkavo. 1888–1894 aplankė 90 Mažosios Lietuvos parapijų, rinko ir užrašinėjo liaudies dainas, pasakas, patarles, priežodžius, mįsles ir asmenvardžius. Persikėlęs gyventi į Tilžę, 1894–1912 vertėsi knygų prekyba, rengė ir leido bibliografines rodykles, savo knygyne platinamų lietuviškų leidinių katalogus, rašė knygų anotacijas. Ypač vertingas Kalvaičio leidinys – Prusijos Lietuvių Dainos, 1905 išleistos Tilžėje. Jame spausdinama 713 dainų, iš jų – 541 užrašyta Kalvaičio, kitos pakartotos iš kitų leidinių; tekstai su melodijomis. Kitas lietuvių kalbos mokslui labai svarbus rinkinys – Lietuwiszku Wardu Klėtelė (išleistas 1910 Tilžėje). Jame pateikta 15 000 Mažosios Lietuvos asmenvardžių ir vietovardžių, pluoštai patarlių, mįslių, gamtos garsų pamėgdžiojimų. Nuo 1912 iki mirties gyveno Kaušiuose. 1914 m. palaidotas Girėnuose. Tilžės lietuviai ant kapo padėjo vainiką su užrašu: „Tėvynės meilė tave padarė neužmirštamu”. Jonas Basanavičius taip pat rašė: „Per metų eiles savo germanizuojamai tautai pastatė tikrai amžiną paminklą”.

 

Šilas Vytautas, Sambora Henrikas, Mažosios Lietuvos kultūros pėdsakai Kaliningrado srityje, Vilnius, Mintis, 1990

Pėteraitis Vilius, Purvinas Martynas, https://www.mle.lt/straipsniai/girenai

Grigas Kazys, Kšanienė Daiva, Sabaliauskas Algirdas, Žemaitaitis Algirdas, https://www.mle.lt/straipsniai/vilius-kalvaitis