Geldapės bažnyčia

Rimanto Lazdyno nuotrauka

Geldapės katalikų parapiją 1700 m. įkūrė iš Tilžės atsikėlę lietuviai. 1818 m. visose Geldapės apskrities protestantų parapijose vyko lietuvių pamaldos. 1878 m. Geldapėje lietuvių pamaldų jau nebuvo. Nuo 1782 m. čia kunigavo K. G. Keberis, lietuvių giesmyno rengėjas. 1811 m. į Geldapę gavęs paaukštinimą (tapęs vyskupu) iš Valtarkiemio atvyko Jonas Gotfridas Jordanas, K. Donelaičio bičiulis, L. Rėzos talkininkas, rinkęs čia lietuvių liaudies dainas. J. G. Jordanas buvo pirmasis žinomas lietuviškų knygų cenzorius, šias pareigas ėjęs iki mirties Geldapėje, 1822 m. rugpjūčio 1 d. Bažnyčia, kurioje jis tarnavo išliko, ji statyta 1580 m., XVII a. pr. ir XIX a. atnaujinta.

Parengta pagal: Vytautas Šilas, Henrikas Sambora. Mažosios Lietuvos kultūros pėdsakai Kaliningrado srityje (Vilnius: „Mintis“, 1990).

Lenkija
Goldap
nekilnojamasis kultūros paveldas
nematerialus kultūros paveldas
architektūra
atmintinos vietos
1550-1600
1600-1650
1650-1700
1700-1750
1750-1800
1800-1850
1850-1900
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.2.2. atpažinimo principas
Jonas Gotfrydas Jordanas (1753–1822)
Karolis Gotardas Keberis (Karl Gotthard Keber) (1756–1835)