Geldapės bažnyčia

Geldapės bažnyčia

Metai: XVI-XIX a.
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

Lauko akmenų tinkuota vienabokštė bažnyčia pastatyta 1567 m. ar keleriais metais vėliau. Ji 1623, 1627, 1668, 1706, 1719 m. ir vėliau perstatinėta, gražinta. 1860 m. išmūryti storasieniai, aukštu bokštu gotikos stiliaus maldos namai, išlikę iki mūsų dienų.

Per 1709–1711 m. maro epidemiją išmirė Geldapės parapijai priklausantys Dombrovkos, Tomalaukių, Prosnitos sodžių gyventojai – Sumonų kaime iš 266 liko gyvi tik po vieną vyrą, moterį ir vaiką. Per vokiškąją kolonizaciją čia apsigyveno daug ateivių.

Nuo 1787 m. Geldapėje dirbo lietuviško giesmyno parengėjas Karolis Gotardas Keberis, 1811–1822 m. – Martyno Liudviko Rėzos vienas svarbiausių padėjėjų rengiant 1816 m. lietuvišką Biblijos laidą Johannas Gottfriedas Jordanas. Lietuvių kalba pamaldos laikytos nuo Geldapės parapijos įkūrimo pradžios, bet, lietuvių skaičiui sumažėjus, jų atsisakyta apie 1878 m.

 

Juška Albertas, https://www.mle.lt/straipsniai/geldapes-parapija