Freiburgo meno mokykla

Freiburgo meno mokykla

Lokacija: Wonnhaldestraße 1, 79100 Freiburg im Breisgau
Metai: 1946 - 1949 m.
Kategorija: Atmintinos vietos

Vokietijoje, Breisgau Freiburgo mieste, 1946–49 m. veikė Dailės ir amatų mokykla, dar žinoma kaip Freiburgo meno mokykla (École des Arts et Métiers de Fribourg (pranc.), Schule für schöne und angewandte Künste (vok)), žymiausia lietuvių išeivijos aukštoji dailės mokykla, kurią įkūrė Vytautas Kazimieras Jonynas.

Freiburgo dailės ir amatų mokykla, skirta užsieniečiams, veikė prancūzų valdomoje Vokietijos zonoje. Archyviniai šaltiniai rodo, kad mokykla amžininkų lietuvių buvo vadinama Taikomosios dailės institutu, jos veiklos pobūdį sąmoningai siejant su Meno mokyklos tradicijų tęsėju Kauno taikomosios dailės institutu.

Freiburge pirmiausia pradėjo veikti keramikos studija, joje dėstė Eleonora Marčiulionienė ir Aleksandras Marčiulionis (pastarasis ir skulptūrą). Tapybą dėstė Viktoras Vizgirda, Adomas Galdikas ir Adolfas Valeška, grafiką – Telesforas Valius, audimą – Antanas ir Anastazija Tamošaičiai, piešimą – V.K. Jonynas (taip pat ir skulptūrą), Vytautas Kasiulis ir Teisutis Zikaras, perspektyvą – Vytautas Kmitas, meno istoriją – estas poetas ir menotyrininkas Aleksis Rannitas. Mokykloje buvo dėstomos ir kalbos, jų mokė literatai: prancūzų – Alfonsas Čipkus (Nyka-Niliūnas), o vokiečių – Henrikas Nagys.

Freiburgo dailės ir amatų mokyklą baigė Juozas Bakis, Vanda Kanytė-Balukienė, Jurgis Daugvila, Albinas Elskus, Vytautas Ignas (Ignatavičius), Algirdas Kurauskas, Antanas Mončys, Elena Urbaitytė, Romas Viesulas ir kiti. Tiek dėstytojai, tiek mokiniai nuo 1949 m. pradėjo sklaidytis po visą pasaulį: daugelis atsidūrė Amerikoje, Kanadoje, Australijoje, kiti liko Europoje.

 

https://www.vle.lt/straipsnis/dailes-ir-amatu-mokykla/

https://www.draugas.org/archive/1984_reg/1984-05-19-PRIEDAS-DRAUGASm.pdf

Ona Mažeikienė, https://www.7md.lt/archyvas.php?leid_id=728&str_id=6448

Rasa Andriušytė-Žukienė, Lietuvių dailininkai Freiburge ir Vakarų Europos meninė aplinka,  Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos, 2007