Frakvilio Apreiškimo Mergelei Marijai lietuvių kapinės

Lokacija: West Pine Street, Frackville, PA
Kategorija: Kapai

Informacija apie šias lietuvių kapines ruošiama.