Frakvilio Apreiškimo lietuvių bažnyčia

Lokacija: 33 S. Broad Mountain Ave., Frackville, Pennsylvania 17931
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

Informacija apie šį objektą rengiama.