Ernesto Galvanausko kapas Eks le Bene

Metai: 1967 m.
Kategorija: Kapai

Galvanauskas Ernestas (1882 m. Zizonyse – 1967 m. Eks le Bene, Prancūzijoje) – Lietuvos valstybės ir politikos veikėjas, diplomatas. Inžinierius. Didžiojo Vilniaus seimo (1905 m.) atstovas. Už dalyvavimą 1905 m. revoliuciniuose įvykiuose 1906 m. suimtas ir kalintas. 1908 m. išvyko į Belgiją. Lježe baigė Technikos universitetą ir Elektrotechnikos institutą. 1913–14 m. Serbijoje tiesė geležinkelius.

1918 m. Paryžiuje su kitais įkūrė Lietuvių informacijos biurą. Nuo 1919 02 Lietuvos delegacijos Paryžiaus taikos konferencijoje sekretorius ir reikalų vedėjas. 1919 10–1920 06 ir 1922 02–1924 06 Lietuvos ministras pirmininkas, kartu – 1919 10–1920 06 finansų, prekybos ir pramonės ministras; 1923 02–06 laikinai gudų reikalų ministras, 1922 11–1924 06 – užsienio reikalų ministras. 1920 06–1922 02 buvo finansų, prekybos ir pramonės ministras, laikinasis susisiekimo ministras. Būdamas vyriausybės vadovu ir ministru, E. Galvanauskas prisidėjo prie Lietuvos ūkio pagrindų kūrimo, finansų tvarkymo ir lito įvedimo, padėjo organizuoti bermontininkų sutriuškinimą, Klaipėdos krašto prijungimą prie Lietuvos Respublikos. 1924 09–1927 01 Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Londone. 1927–29 Klaipėdos uosto direkcijos pirmininkas, vėliau verslininkas, 1934–39 Prekybos instituto rektorius. 1939 11–1940 06 vadinamosios Bendro darbo vyriausybės finansų, prekybos ir pramonės ministras.

SSRS 1940 06 okupavus Lietuvą 1940 06–07 vadinamosios Liaudies vyriausybės finansų ministras, laikinasis susisiekimo ministras (sutiko tapti ministru tikėdamasis sumažinti SSRS spaudimą). Atleistas už nelojalumą. 1940 08 nelegaliai pasitraukė į Vokietijos valdomą Klaipėdos kraštą. 1940 09 tapo Romoje įkurto Lietuvių tautinio komiteto pirmininku. 1941 06 22 kaip to komiteto pirmininkas pasirašė K. Škirpai adresuotą raštą, pavedantį sudaryti Laikinąją vyriausybę. 1941–45 policijos prižiūrimas gyveno Berlyne, vėliau persikėlė į Prancūziją, kurį laiką gyveno Madagaskare.

Ernestas Galvanauskas palaidotas Aix-les-Bains kapinėse.

 

Jegelevičius Sigitas, https://www.vle.lt/straipsnis/ernestas-galvanauskas

Užsienio reikalų ministerijos informacija