Enciūnai

Google Maps nuotrauka

Enciūnai – vietovė 1539 m. paminėta kaip Rudupen, iki 1659 vadinta Didžiaisiais Rudupėnais (vokiškai Gross Rudupönen). Iki 1709–11 m. didžiojo maro bei bado ir XVIII a. I pusės didžiosios vokiškosios kolonizacijos beveik visi Enciūnų gyventojai buvo Prūsijos dalies Mažosios Lietuvos lietuviai (lietuvininkai), vėliau įsikūrė kolonistų zalcburgiečių; dauguma lietuvininkų suvokietėjo (vokiečių statistikos duomenimis, 1848 m. lietuviškai kalbėjo 12%, 1870 m. – tik apie 7%). XVI–XVII a. sandūroje iš Tolminkiemio ir Valtarkiemio parapijų kaimų buvo įkurta Enciūnų evangelikų liuteronų parapija. Pirmoji bažnyčia pastatyta 1608 m., jai sunykus – 1755 m. antroji (mūrinė; baigta 1883 m.; po 1945 liko griuvėsiai, kuriuos XX a. 10 dešimtmečio pradžioje vietos gyventojai nusiardė statyboms). Pirmasis kunigas, dirbęs 1612–59 m. (ar iki 1657 m.), buvo lietuvių raštijos darbuotojas K. Sapūnas (čia 1659 m. mirė ir palaidotas).

Kiti kunigai, nusipelnę lietuvių religinei literatūrai: 1709 (ar 1708)–1711 m. J. Behrentas, (1720–23 mokytojavo parapinėje mokykloje), 1725–69 m. K. Donelaičio bičiulis J. A. Meisneris (čia 1769 m. mirė ir palaidotas; Enciūnuose 1731 gimė jo sūnus, taip pat kunigas, vertėjas E. F. Meisneris), 1817–56 m. L. Rėzos talkininkas F. W. Rauschningas. Pamaldas lietuvių kalba nustota laikyti veikiausiai XX a. pradžioje. Pradinėje mokykloje 1748–52  m. mokytojavo škotų kilmės lietuviškos raštijos darbuotojas B. Andersonas. Enciūnai buvo valsčiaus centras su dvaru. 1848  m. gyveno 5359, 1939 m. – 261 žmogus.

Parengta pagal: https://www.vle.lt/Straipsnis/Enciunai-82722 .

Karaliaučiaus sritis
Čkalovas
nekilnojamasis kultūros paveldas
nematerialus kultūros paveldas
atmintinos vietos
kapai
vietovės
1550-1600
1600-1650
1650-1700
1700-1750
1750-1800
1800-1850
1850-1900
1900-1950
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.3. atpažinimo principas
4.1.5. atpažinimo principas
4.2.3. atpažinimo principas
Efraimas Fridrychas Meisneris (1731–1815)
Frydrichas Vilhelmas Raušningas (Friedrich Wilhelm Rauschning) (1786– apie 1850)
Jurgis Adomas Meisneris (1692–1769)
Meisneriai