Eitkūnai

Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas
Rimanto Lazdyno nuotrauka, CC BY-SA 3.0

Eitkūnai — miestelis Lietuvos pasienyje prie Lieponos upės, kuris turėjo savo herbą ir rotušę. Ėmė augti, kai XIX a. antrojoje pusėje buvo nutiestas Kauno — Karaliaučiaus geležinkelis. 1900 m. buvo 3707 gyventojų, 1910 m. — 5930 gyventojų, 1923 m. — 10500 gyventojų. Vėliau jų sumažėjo. 1933 m. Eitkūnuose buvo tik 5665 gyventojų. Miestelyje veikė dvi bažnyčios — katalikų ir evangelikų. Evangelikų bažnyčia, statyta 1887—1889 m. dar buvo išlikusi. Apie 1890 m. Eitkūnuose lankėsi tautosakininkas Vilius Kalvaitis, kuris čia išgirdo tokį bažnytinį balsą: „Eit kūnai į žemę, dušelės — į dangų!“

Spaudos draudimo laikais per pačius Eitkūnus ir netoliese ėjo knygnešių keliai (pvz., pro Kaupišą ties Pajevoniais, 9 km į pietus nuo Eitkūnų). Apie 1892 m. per Eitkūnus nuo caro žandarų laimingai paspruko Petras Mikolainis — knygnešys iš Vištyčio. Su Martyno Jankaus pasu jis nuvyko į Kauną, nuvežė ten 3 pūdus lietuviškos spaudos (lankėsi ir Liudvinave). Kai jį susekė, slapta iš Veiverių traukiniu išvažiavo į Eitkūnus.

1903 m. Eitkūnuose buvo sulaikytas lietuvių visuomenės veikėjas Antanas Milukas. Už bendradarbiavimą Mažojoje Lietuvoje leidžiamuose „Varpe“ ir „Ūkininke“ 1891 m. jis buvo pašalintas iš Seinų kunigų seminarijos ir nuo persekiojimo pasitraukė į Jungtines Amerikos Valstijas. 1901—1902 m. jis studijavo Fribūro universitete, tačiau kaip tikrasis žurnalo „Tėvynės sargas“ redaktorius, dažnai lankėsi Tilžėje. Tai pastebėjo vokiečių slaptoji policija. Eitkūnuose vokiečiai jį suėmė ir norėjo perduoti rusų žandarams. Paties A. Miluko protestas nepadėjo. Laimei, tuo metu Eitkūnuose buvo kitas JAV pilietis, kuris pagrasino skųstis valdžiai ir A. Milukas buvo paleistas.

1929 m. Eitkūnuose prasidėjo keliautojų Antano Poškos ir Mato Šalčiaus kelionė motociklu per Europos šalis į Indiją. Jų knygose „Nuo Baltijos iki Bengalijos“ ir „Svečiuose pas 40 tautų“ yra atsiliepimų ir apie Mažąją Lietuvą. 1940 m. birželio 16 dieną Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona kartu su šeima pasitraukė iš Lietuvos (Eitkūnuose jis praleido vieną dieną).

Parengta pagal: Vytautas Šilas, Henrikas Sambora. Mažosios Lietuvos kultūros pėdsakai Kaliningrado srityje (Vilnius: „Mintis“, 1990).