Eisuliai

Metai: XIX a.
Kategorija: Vietovės

Eisuliai (vok. Ober Eissen) dėl apylinkių grožio buvo vadinama Lietuvos Šveicarija. Dabartinė gyvenvietė – tai buvę Didieji Eisuliai ir Kaukaro (vok. Karlsberg) kaimelis, iki sujungimo vadintas Korobovu. Buvo dar ir Žemieji Eisuliai – 1,5 km į šiaurės rytus nuo Aukštųjų.

Baigęs Karalienės mokytojų seminariją, 1823–1872 m. Aukštųjų Eisulių mokykloje dirbo veiklus lietuvininkas Jurgis Meškaitis. Jis iš vokiečių kalbos išvertė apie 30 knygų, o 1852–1859 m. rengė kalendorių „Mažos Rytų ir Vakarų Prūsų kalendros“. Rinko kalbos ir etnografijos duomenis Karaliaučiaus universiteto profesoriams F. Kuršaičiui, G. H. F. Neselmanui, P. von Bolenui. Užrašė pasakų. Rūpinosi 1852 m. čia atvykusiu žymiu kalbininku Augustu Šleicheriu ir padėjo jam spaudai parengti K. Donelaičio raštus. Rašė eilėraščius. Jo rankraščius paveldėjo A. Einaras, dalį paskelbė savo redaguojamuose laikraščiuose. Mirė 1876 m. sausio 1 d. Ragainėje.

 

Šilas Vytautas, Sambora Henrikas, Mažosios Lietuvos kultūros pėdsakai Kaliningrado srityje, Vilnius, Mintis, 1990