Dūdos

Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas
Nashka1205 nuotrauka, CC BY-SA 3.0

Dūdų gyvenvietė yra Gardino srityje, Vijos rajone, 45 km į rytus nuo Lydos. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais Dūdos buvo seniūnijos centras.

1712 m. jų valdytojas Zenkavičius čia pastatė medinę bažnyčią. Dabartinė Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia taip pat medinė, pastatyta 1772 m. Jos fasadas dvibokštis, būdingas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės baroko architektūros tradicijai. Mediniai bažnyčios altoriai puošti dekoratyvinėmis drožybinėmis detalėmis, polichromuoti. Didžiajame altoriuje – XVIII a. tapytas paveikslas „Švč. Mergelė Marija“.

XIX a. pab.- XX a. pr. apie 1/3 parapijos tikinčiųjų buvo lietuviai, bet nesėkmingai reikalavo pamaldų lietuvių kalba. 1922 m. trumpai veikė lietuviška „Ryto draugijos mokykla. Vėliau vietos lietuviai subaltarusėjo.

 

Parengta pagal:

VADOVAS po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sud. A. Paliušytė, I. Vaišvilaitė (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012).

https://lt.wikipedia.org/wiki/D%C5%ABdos_(Vija)