Dūdos

Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas
Nashka1205 nuotrauka, CC BY-SA 3.0

Dūdų gyvenvietė yra Gardino srityje, Vijos rajone, 45 km į rytus nuo Lydos. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais Dūdos buvo seniūnijos centras.

1712 m. jų valdytojas Zenkavičius čia pastatė medinę bažnyčią. Dabartinė Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia taip pat medinė, pastatyta 1772 m. Jos fasadas dvibokštis, būdingas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės baroko architektūros tradicijai. Mediniai bažnyčios altoriai puošti dekoratyvinėmis drožybinėmis detalėmis, polichromuoti. Didžiajame altoriuje – XVIII a. tapytas malonėmis garsėjantis paveikslas „Švč. Mergelė Marija“.

Bažnyčios prieangyje yra Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės religinės dailės tradicijai būdinga Rūpintojėlio skulptūra.

XIX a. pab.- XX a. pr. apie 1/3 parapijos tikinčiųjų buvo lietuviai, bet nesėkmingai reikalavo pamaldų lietuvių kalba. 1922 m. trumpai veikė lietuviška „Ryto draugijos mokykla. Vėliau vietos lietuviai subaltarusėjo.

 

 

Paliušytė Aistė, Vaišvilaitė Irena, Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012

https://www.vle.lt/straipsnis/dudos/