Dubrovycia

Metai: XIV-XVIII a.
Kategorija: Vietovės

Susijusios asmenybės: Jonas Karolis Dolskis

Susiję laikotarpiai: 14 a., 15 a., 16 a., 17 a., 18 a.

Reikšmė Lietuvai: Vietovė Ukrainoje likusi LDK sudėtyje ir po Liublino unijos. Susijusi su garsia LDK didikų gimine Alšėniškiais.

Rivnės srityje esanti nuo XI a. minima Dubrovycia (Дубрoвиця, Dubrovytsya) Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės įtakon pateko XIII a. pab – XIV a. pirmoje pusėje ir išliko jos sudėtyje iki pat Abiejų Tautų Respublikos antrojo padalijimo 1793 m.

XIV-XV a. Dubrovycią valdė Alšėniškiai (dėl to gavo Alšėniškių-Dubrovickių pavardę). Jie čia pastatydino pilį. 1502 m. ją nusiaubė totoriai. XVI a. pabaigoje, išmirus Alšėniškių-Dubrovickių giminei, valdos šeimininkai dažnai keitėsi. Ją valdė tokios LDK giminės kaip Sapiegos, Dolskiai, Višnioveckiai, Oginskiai, Bžostovskiai, Plateriai tačiau nė vieni čia nuolat negyveno.

Alšėniškių statyta pilis XVII a. jau buvo apgriuvusi, o XVIII a. pabaigoje iš jos buvo likę tik pylimai ir mūro fragmentų.

Katalikų bažnyčia Dubrovycioje buvo pastatyta XVI a., o 1695 m. vienas aukščiausių LDK ir ATR centrinės valdžios pareigūnų, didysis maršalka Jonas Karolis Dolskis čia fundavo pijorų namus.

Šiandien Dubrovycioje yra paminklai dviem garsioms XVI a. Alšėniškių giminėms atstovėms – Stačiatikių bažnyčios šventąjai Julijonai Alšėniškei ir Anastasijai Alšėniškei – garsios Peresopnitsos evangelijos fundatorei. Ant šios evangelijos prisiekia šiuolaikinės Ukrainos prezidentai.

 

Paliušytė, Aistė, Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sudarytojos Aistė Paliušytė ir Irena Vaišvilaitė, Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012

https://www.vle.lt/straipsnis/alsenu-kunigaiksciai