Dresdeno katedra

Dresdeno katedra

Metai: 1751 m.
Autorius: Gaetano Chiaveri, Lorenzo Mattielli, Paul Meyer, Jakob Meyer
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

Dresdenas 1485 m. tapo Saksonijos hercogų (nuo 1547 m. kurfiurstų) rezidencija. Saksonijos kurfiurstu po brolio mirties 1694 m. tapo Frydrichas Augustas I (1670 Dresdene – 1733 Varšuvoje). Remiamas Rusijos, Austrijos ir Prūsijos monarchų, saksų kariuomenės, papirkęs įtakingus Abiejų Tautų Respublikos ponus ir slapta persikrikštijęs iš protestantų į katalikus 1697 m. Frydrichas tapo Lenkijos karaliumi ir Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu Augustu II (1697–1704 ir nuo 1709). Dėl didelės fizinės jėgos buvo pramintas Stipriuoju. Mirus Augustui II, 1733 m. Lenkijos karaliumi ir Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu tapo jo sūnus Augustas III (1696 – 1763 m.). Valdant Augustui III Abiejų Tautų Respublika labiausiai smuko. Dėl dažno naudojimosi liberum veto teise Seimas nieko negalėjo nutarti, kariuomenėje pašlijo drausmė, iro valstybės finansai, šalis kentėjo nuo didikų grupuočių kovų ir užsienio valstybių intrigų.

Dresdeno Švč. Trejybės katedrą 1738—1751 m. suprojektavo architektas Gaetano Chiaveri. Šventovės išorės dekorą atliko skulptoriai Lorenzo Mattielli, Paul Meyer ir Jakob Meyer. Ant katedros fasado yra Šv. Kazimiero skulptūra, bei jos fundatoriaus Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Augusto III herbas su Abiejų Tautų Respublikos heraldika. Čia taip pat saugoma Augusto Stipriojo širdis, palaidotas Augustas III ir jo žmona Marija Žozefa Habsburgaitė.

Katedra smarkiai nukentėjo 1945 m. Ji buvo restauruota XX a. 9 dešimtmetyje ir XXI a.

 

Sliesoriūnas Feliksas, https://www.vle.lt/straipsnis/augustas-ii, https://www.vle.lt/straipsnis/augustas-iii

Spečiūnas Vytautas, https://www.vle.lt/straipsnis/dresdeno-istorija

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, https://www.vle.lt/straipsnis/dresdeno-architektura