Dominikonų vienuolynas Lucke

Lokacija: Drahomanova 26, Lutsk
Kategorija: Atmintinos vietos

Susijusios asmenybės: Vytautas Didysis, Jogaila

Susiję laikotarpiai: 14 a., 18 a.

Reikšmė Lietuvai: Liudija Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Vytauto ir Jogailos paramą dominikonams

Nuo XIV a. Lucke veikė dominikonai, kurie įsikūrė šalia Žemutinės pilies. Amžiaus pabaigoje vienuolius pastebimai rėmė valdovai Jogaila ir Vytautas: 1390 m. funduojant Jogailai ir 1393 m. Vytautui, pastatytas vienuolynas ir Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Šioje bažnyčioje nuo XVI a. buvo stebuklais garsėjęs Dievo Motinos atvaizdas, kuris dabar yra Lucko katedroje.

Iki šiol išlikę dominikonų vienuolyno mūriniai pastatai statyti XVIII a.

 

Vitkauskaitė, Dalia, Lietuvos paveldo Ukrainoje inventorinis sąrašas, 2008

Klajumienė, Dalia, Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sudarytojos Aistė Paliušytė ir Irena Vaišvilaitė, Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012