Dokumentai Latvijos nacionaliniame ir istoriniame archyvuose

Metai: XIII-XX a.
Kategorija: Dokumentai

Latvijos archyvuose gausu svarbių su Lietuva susijusių dokumentų iš įvairių istorinių laikotarpių. Čia saugomas patvirtinimas apie Lietuvos karaliaus Mindaugo krikštą, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino laiškas su pirmuoju Vilniaus paminėjimu, taip pat Gedimino taikos ir prekybos sutartis su Rygos miestu sudaryta Vilniuje bei kunigaikščio skundas dėl lietuviams padarytos žalos Livonijoje. Čia yra ir Vytauto laiškas Rygos ir kitiems prekiautojams už dorą prekybą su Polocku.

Archyvuose saugoma daug XX a. pradžios Latvijos lietuvių organizacijų dokumentų. Tai Rygos lietuvių gimnazijos, Rygos lietuvių pagrindinių mokyklų, katalikų jaunimo bendruomenės „Šviesa“, jaunimo bendruomenės „Laisvė”, katalikių moterų Šv. Zitos bendruomenės, švietimo bendruomenės „Žvaigždė“, Latvijos lietuvių sporto bendruomenės „Vijtis“, bendruomenės „Lietuvių teatras Latvijoje“, visuomeninės organizacijos „Latvių lietuvių vienybės”, bendruomenės „Rūta“, Lietuvių pabėgėlių komiteto Rygoje, Daugpilio lietuvių, Liepojos lietuvių kultūros skatinimo bendruomenės, Latvijos Universiteto lietuvių studentų bendruomenės „Viltis“, įvairių paskolų bendrijų ir kitų organizacijų archyvai.