Dokumentai Austrijos Nacionaliniame archyve

Kategorija: Kilnojamasis kultūros paveldas

Austrijos Nacionaliniame archyve (Österreichisches Staatsarchiv) saugomi su Lietuvos istorija susiję dokumentai. Tarp jų Abiejų Tautų Respublikos padalinimo dokumentai, žemėlapiai, Pirmojo pasaulinio karo nuotraukos.

 

https://www.archivinformationssystem.at/suchinfo.aspx