Dievo Motinos nuolatinės pagalbos parapijos kompleksas

google maps nuotrauka
google maps nuotrauka

Parapijos kompleksas buvo pastatytas vadovaujant lietuvių parapijos klebonui Juozapui Pranciškui Angelaičiui (g. 1904 VIII 24 Smithon, Pa., JAV). Kompleksas 1950—1952 m. pastatytas pagal lietuvių architekto Stasio Kudoko projektą. 2009 m. parapija buvo uždaryta ir pervadinta Šv. Kazimiero parapija.

Parengta pagal: http://lituapedija.net/Puslapis:LE01.djvu/172 ;

http://www.ohiohistoryhost.org/ohiomemory/wp-content/uploads/2018/06/LithuanianChurchesCleveland2.pdf.

Šaltinis: “Architektas St. Kudokas pasakoja” Dirva (Cleveland, OH), August 10, 1950, Image 3, col. 3-5.

 

Jungtinės Amerikos Valstijos
Klivlandas
Stasys Kudokas
nekilnojamasis kultūros paveldas
architektūra
1950-2000
5.1.2. atpažinimo kriterijus
5.1.3. atpažinimo kriterijus
4.1.4. atpažinimo principas
4.2.2. atpažinimo principas
4.2.3. atpažinimo principas
Stasys Kudokas
1950 - 1952 m.