Dievo Motinos nuolatinės pagalbos parapijos kompleksas Klivlande

Dievo Motinos nuolatinės pagalbos parapijos kompleksas Klivlande

Lokacija: 18022 Neff Rd, Cleveland, OH
Metai: 1952 m.
Autorius: Stasys Kudokas, Kazys Varnelis, Vytautas Raulinaitis
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

1952 m. pastatyta Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Pagalbos bažnyčia Klivlende yra pirmasis ir vienas ryškiausių Stasio Kudoko darbų, sukurtų emigracijoje. Architektas, įtvirtinęs savo karjerą nepriklausomoje Lietuvoje, nuo 20 a. 5-ojo deš. sėkmingai tęsė ją už Atlanto.

Pastato projektas parinktas konkurso keliu, kurį 1949 m. suorganizavo bažnyčios statybų iniciatorius kunigas Juozas Angelaitis[1]. Naujos bažnyčios statyba – vienas iš pirmųjų atvejų JAV, kada projektas ir statybos procesas buvo pavestas išimtinai lietuviams. Bažnyčios interjerą sukūrė dailininkas Kazys Varnelis, Šv. Mergelės Marijos skulptūrą pagrindiniame fasade – skulptorius Vytautas Raulinaitis, o statybos rangovas – inžinierius Juozas Augustinavičius.

Nors bažnyčios tūris konservatyvus, sumodernintų neoromaninių formų, tačiau kai kurie architektūriniai sprendimai atskleidė modernaus kūrėjo patirtį. Paprastos geometrinės formos, keliomis arkomis papuoštas bokštas ir ištisinė langų juosta apšviečianti pagrindinį altorių bei šonines navas yra gana charakteringi itališkojo racionalizmo atgarsiai, primenantys architekto studijų metus Romoje. Kai kurie architektūriniai bažnyčios sprendimai primena S. Kudoko projektuotą Pilviškių Švč. Trejybės bažnyčią (Lietuva). Klivlendo bažnyčiai lietuviškumo dvasios suteikė dailininko K. Varnelio vitražai ir altoriai. Bažnyčia formuoja vientisą architektūros kompleksą su klebonija bei mokykla.

 

Vaidas Petrulis

 

[1] Inž. J. Augustinavičius stato bažnyčią. Dirva, 1950 m. lapkričio 9 d., p. 6.