Didžioji Lucko sinagoga

Didžioji Lucko sinagoga

Lokacija: Danyla Halyts'koho 33, Lutsk
Metai: 1629 m.
Kategorija: Atmintinos vietos

Susijusios asmenybės: Vytautas Didysis, Žygimantas Augustas, Zigmantas Vaza

Susiję laikotarpiai: 15 a., 17 a.

Reikšmė Lietuvai: liudija bendruomenę, Lucke įsikūrusią valdant Vytautui.

 

Pirmieji žydai Lucke apsigyveno 15 amžiaus pradžioje, Vytauto valdymo metu. Būtent šis Lietuvos valdovas suteikė žydams pirmąsias privilegijas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (1388 m. Brastos žydų bendruomenei ir po metų Gardino žydams). Privilegijos dažniausiai numatė teisę laisvai išpažinti savo tikėjimą, laikytis papročių, teikė apsaugą, sprendė ūkinius klausimus, apibrėžė santykius su kitomis LDK visuomenės grupėmis.

1552 m. Žygimantas Augustas, Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius išleido privilegiją, kuria nurodė Lucko žydų teises ir pareigas. Nuo 1569 m. įvykusios Liublino unijos Lietuvai priklausiusios Ukrainos žemės, taigi ir Luckas, atiteko Lenkijai.

Iki šių dienų žydų bendruomenės gyvavimą Lucke liudija išlikusi 1629 m. statyta mūrinė Didžioji sinagoga. Tai renesanso sakralinės ir fortifikacinės architektūros paminklas. Pastatyta 17 a. pr. pagal Abiejų Tautų Respublikos valdovo Zigmanto Vazos privilegiją senos medinės Vytauto laikų sinagogos vietoje. Renesansinė sinagoga turi gynybinės architektūros elementų – gynybinį bokštą. Statant sinagogą buvo planuojama ją panaudoti kaip tvirtovę totorių antpuolio atveju. Kartais ši šventovė dar pavadinama Mažaja pilimi. Sinagoga nuo II Pasaulinio karo neveikia, pastaruoju metu priklausė sporto mokyklai.

 

Vitkauskaitė, Dalia, Lietuvos paveldo Ukrainoje inventorinis sąrašas, 2008

Klajumienė, Dalia, Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sudarytojos Aistė Paliušytė ir Irena Vaišvilaitė, Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012

https://yivoencyclopedia.org/article.aspx/lutsk

https://zydai.lt/lietuvos-zydu-istorija/zydu-visuomenine-padetis-14-20-am/privilegijos-zydu-bendruomenei/