Didžioji Berastavica

Didžioji Berastavica

Metai: 1506 m.
Kategorija: Vietovės

1506 m. šią valdą už nuopelnus gavo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės maršalka Aleksandras Chodkevičius. Jo palikuonys Didžiąją Berastavicą valdė gana ilgą laiką. XVII a. antroje pusėje — XVIII a. čia šeimininkavo Mnišekai ir Potockiai. 1754 m. Didžioji Berastavica gavo savivaldaus miesto teises ir herbą. 1794 m. čia žuvo apie 250 Tado Kosciuškos sukilimo dalyvių.

Kada Didžiojoje Berastavicoje pastatyta pirmoji bažnyčia, tiksliai nėra žinoma. Kai kurie tyrinėtojai nurodo, kad bažnyčia funduota 1615 m. 1651 m. ji jau minima Valkavisko dekanato bažnyčių sąraše. Mūrinę Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią pastatydino Krokuvos kaštelionas Jurgis Mnišekas. Didinga bazilikinio tūrio kryžiaus plano šventovė iškilo 1741 m. Bažnyčioje kadaise būta sarkofago su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus širdimi.

Pastatas labiausiai nuniokotas sovietmečiu, kai buvo paverstas sandėliu. 1990 m. bažnyčia grąžinta tikintiesiems, 1992 m. padegta. Dabar tebestovi tik šventovės sienos.

 

Paliušytė, Aistė, Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sudarytojos Aistė Paliušytė ir Irena Vaišvilaitė, Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012