Derevna

Metai: 1451 m.
Kategorija: Vietovės

Pirmą karta vietovė paminėta 1451 m. Pirmiausiai ši valda priklausė Petrui Simonui Gedgaudaičiui, vėliau — Kęsgailoms, Zavišoms, o nuo XVI a. pabaigos — Radviloms.

Išliko XVII a. pirmoje pusėje (apie 1630 m.) pastatyta Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia, turinti gotikos ir renesanso stiliaus bruožų. 1590 m. bažnyčios statybas fundavo Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis su žmona Elžbieta Eufemija Višnioveckyte.

 

Paliušytė Aistė, Vaišvilaitė Irena, Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012