Derevna

Pirmą karta vietovė paminėta 1451 m. Pirmiausia ši valda priklausė Petro Simono Gedgaudaičio, vėliau — Kęsgailų Zavišų, o nuo XVI a. pabaigos — Radvilų valda.

Išliko XVII a. pirmoje pusėje (apie 1630 m.) pastatyta Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia, turinti gotikos ir renesanso stiliaus bruožų. 1590 m. bažnyčios statybas fundavo Mikalojus Kristupas Radvila su žmona Elžbieta Eufemija Višnioveckyte.

Parengta pagal: VADOVAS po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sud. A. Paliušytė, I. Vaišvilaitė (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012).

Baltarusija
Derevna
nekilnojamasis kultūros paveldas
vietovės
1450-1500
1500-1550
1550-1600
1600-1650
1650-1700
1700-1750
1750-1800
1800-1850
1850-1900
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.1. atpažinimo principas
4.1.2. atpažinimo principas