Château de Pierrefonds pilis

Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas
Diliff nuotrauka, CC BY-SA 3.0

Vilniaus universiteto Architektūros katedros auklėtinis Liucijus Vyganauskis (Lucjan Wyganowski, 1809–1886) buvo pakviestas į Paryžių ir ėmė bendradarbiauti su įžymiu architektu restauratoriumi Eugène Viollet-le-Duc (1814–1879). Kartu jie 1858 m. ėmėsi restauruoti šios XIV a. pilies. L. Vyganauskis atliko pilies mokslinio tyrimo darbą, vadovavo pilies restauracijai ir padarė tikslų pilies modelį, kuris buvo daug kartų eksponuotas ir publikuotas spaudoje. Eugène Viollet-le-Duc pilyje lankėsi retai, todėl jos restauravimą (atkūrimą) galima laikyti autoriniu L. Vyganauskio darbu.

Gyvenęs Paryžiuje L. Vyganauskis žadėjo grįžti į Lietuvą konservuoti ir restauruoti jos pilių.

Šaltiniai: Tadas Adamonis, Nijolė Adomaitytė, Lietuvos dailės ir architektūros istorija 2 (Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1997), p. 80;

Archives départementales de l’Oise 4 Tp 1*-121* 1507 W 1*-12 FONDS DU CHATEAU DE PIERREFONDS
64 J 1-39* FONDS EUGENE-EMMANUEL VIOLLET-LE-DUC 65 J 1-16 FONDS LUCJAN WYGANOWSKI
Répertoire méthodique détaillé

http://ressources.archives.oise.fr/cache/mnt_lustre_ad60_ir_publie_archives_privees_64%20j_65%20j_4%20tp_1507%20w_pierrefonds_viollet_le_duc_wyganowski.pdf .