Chaimo Sutino kūriniai

Lokacija: The Museum of Modern Art, 11 W 53rd St, New York, NY
Metai: XX a.
Autorius: Chaimas Sutinas
Kategorija: Vaizduojamoji dailė

Vienas žymiausių klasikinio modernizmo tapytojų. Chaimas Soutinas gimė 1893 m. sausio 13 Smilavičiuose – mažame miestelyje Baltarusijos provincijoje. Iki 1917 m. spalio revoliucijos Smilovičiai priklausė Lietuvai. Dauguma miestelio gyventojų buvo žydai kaip ir Chaimo Soutino tėvai. Tėvas Salomonas buvo vargšas taisantis drabužius siuvėjas. Chaimas buvo dešimtas vaikas daugiavaikėje šeimoje.

Žydiško štetlio kasdienybė susidėjo iš sunkaus darbo, skurdo ir griežtų religinių taisyklių, tarp kurių buvo ir priešinimasis paveikslų kūrimui. Jis lankė talmudo mokyklą ir anksti pajuto norą piešti ir tapyti. 1907–1909 m. Soutinas Minske lanko piešimo pamokas pas profesorių Kruger, kur jis sutinka tik metais vyresnį Michel Kikoine (1892–1968). Su Kikoine jį sujungs draugystė visam gyvenimui. Dėl savo meninių sugebėjimų Soutinas Smilavičiuose patenka į konfliktą. Nutapęs ortodokso žydo portretą jis sumušamas šio sūnų. Soutino motina pareikalauja iš smurtautojų atlygio už skausmą ir taip šie gauna 15 rublių baudą. Su šiais pinigais Soutinas galutinai palieka šeimą ir gimtąjį miestelį.

1910 m. Chaimas Soutinas kartu su Michel Kikoine stoja Vilniuje į Ivano Trutnevo piešimo mokyklą kurią lanko tris metus. Čia jis sutinka ir dailininką Pinchus Krémègne (1890–1981) kuris dar prieš jį 1912 m. išvyksta į Paryžių.

1913 m. Soutinas būdamas dvidešimties išvyksta į Paryžių. Jo kelionę finansavo pažįstamas Vilniaus gydytojas žydas Rafelkess.

Paryžiuje – tuometinėje Europos meno metropolijoje Soutinas siekė pasišvęsti tapybai ir studijuoti didžiųjų meistrų originalus. Du metus jis lanko akademisto tapytojo Fernand Cormon (1845–1924) kursus Ecole des Beaux Art mokykloje. Itin stiprų poveikį jam daro lankymasis Luvre, kur jis studijuoja Tintoretto, El Greco, F. J. de Goyos, G. Courbet, Rembrandto, Courbet, Chardino ir Coro bei kitų žymių dailininkų kūrinius.

Neturėdamas lėšų prieglobstį randa pas savo kraštiečius Kikoine ir Pinchus Krémègne menininkų dirbtuvėse La Ruche (Avilys) Monparnase. Čia susitelkė daug anuomet dar nežinomų menininkų, daugelis iš jų atvyko iš Rytų Europos ir galiausiai sudarė taip vadinamą Paryžiaus mokyklą (pranc. École de Paris).

Soutinas dar nekalbėjo prancūziškai, tik jidiš ir šiek tiek rusiškai. Jo kaimynai name – dirbtuvėje buvo Marc Chagall, Ossip Zadkine (1890-1967), Moïse Kisling (1891-1953), Alexander Archipenko (1887–1964) ir kiti. Menininkai „Avilyje“ gyveno ir dirbo itin sunkiose, nehigieniškose sąlygose. Pragyvenimui Soutinas užsidirbdavo darydamas atsitiktinius darbus, pvz. nešiko. Kentė nuo skurdo ir bado.

1915 m. skulptorius Jacques Lipchitz supažindino Soutiną su Amando Modigliani. Užsimezga artima skirtingų savo temperamentu menininkų draugystė. Modigliani nutapo keturis Soutino portretus ir tarpininkauja jam kontaktuose su galeristais tarp jų su Léopoldu Zborowskiu (1889–1932). Pastarasis sudaro su menininku kontraktą pagal kurį jam moka penkis frankus kasdien mainais gaudamas teises į jo kūrinius. Taip dėl skurdo Soutine praranda nepriklausomybę.

1919 m. trims metams galeristas išsiunčia Soutiną į Céret, mažą miestelį Pirėnuose. Čia įvyksta tapytojo kūrybos lūžis. Ekspresyviai ir intensyviomis spalvomis jis nutapo daugiau nei 200 paveikslų, daugiausia vibruojančių peizažų ir vietinių gyventojų portretų. 1920 m. Soutiną sukrečia žinia apie artimiausio draugo Modigliani mirtį.

1922 m. Soutinas grįžta į Paryžių. Tais pačiais metais Soutiną atranda amerikiečių kolekcionierius Albert C. Barnes (1872–1951) pamatęs jo paveikslą atsitiktinai bistro Monparnase. Jis nuperka pas Zborowskį 52 Soutino paveikslus. Žinia apie šį įvykį greitai pasklinda, Soutine tampa žymiu menininku.

Pardavimai pas Zborowskį dažnėja. Tačiau Soutinas lieka labai savikritiškas ir dažnai naikina savo jau baigtus kūrinius. Kai kada net atperka šiuos pataisymui ar net sunaikinimui.

Trumpą laiką Soutinas gyveno su Deborah Melnik, kurią pažinojo dar iš studijų Vilniuje metų. Jiems gimsta duktė Aimee, kurios Soutine nepripažįsta.

Tapytojas pagaliau Paryžiuje gali sau leisti turėti butą ir didelę dirbtuvę. Rue du Saint – Gothard. Čia jis sukuria savo garsiausius natiurmortus tapydamas iš skerdyklos atsigabentus gyvūnų kūnus. Iki amžiaus pabaigos Soutinas čia sukuria taip pat choro berniukų ir uniformuotų viešbučių pasiuntinių serijas.

Kainos už Soutino paveikslus šauna į aukštumas. Už paveikslą buvo mokama 20000 frankų.

1927 m. įvyko pirmoji personalinė paroda Henri Bing galerijoje La Boétie gatvėje Paryžiuje. JAV išpopuliarintas Barneso Soutinas pastoviai dalyvauja grupinėse parodose ir 1935 m. ten surengiama pirma didelė jo paroda The Arts Club Čikagoje.

1940 m. vokeičiai okupuoja Paryžių. 1941 m. nacių rėžimas paskelbia žydų nukreipimo į koncentracijos stovyklas įstatymą. Sunkiai sergantis skrandžio opa Soutinas priverstas slapstytis pas pažįstamus ir netrukus priverstas bėgti iš Paryžiaus. Tapytojas gyvena didžiulėje įtampoje ir baimėje, kas sunkina jo ligą. 1943 m. rugpjūčio 9 dieną Chaimas Soutinas miršta. Jis palaidojamas Monparnaso kapinėse, tarp negausių gedinčiųjų yra ir menininkai Juan Cocteau, Max Jacob bei Pablo Picasso.

Tuo metu, kai visos Europos dėmesį traukė Paryžiuje vykstantys kubizmo, futurizmo, dadaizmo ir siurrealizmo krypčių judėjimai. Soutinas pasirinko savitą ir vienišą kelią. Vienu didžiausių ir moderniausių 20 a. tapytojų Soutinas tapo dėka iki jo nepasiekto emocionalumo išraiškos. Jis lieka ištikimas trims tradiciniams tapybos žanrams – peizažui, natiurmortui ir portretui. Jis tapo veržliais ekspresyviais vibruojančiais potėpiais, deformuodamas žmonių ir gyvūnų figūras, intensyviomis spalvomis bei tirštomis faktūromis suteikdamas dramatišką išraišką kiekvienam iš motyvų.

Chaimo Soutino paveikslai saugomis Paryžiaus moderniojo meno muziejuje (pranc. Centre national d’art et de culture Georges‑Pompidou), Vašingtono nacionalinė dailės galerija, Metropolitano dailės muziejus, Moderniojo meno muziejus (angl. Museum of Modern Art, MoMA), abu Niujorke, Čikagos meno institutas (angl. Art Institute of Chicago), Izraelio muziejuje Jeruzalėje ir daugelyje kitų svarbių užsienio muziejų.

 

Prof. dr. Raminta Jurėnaitė

 

Niujorko MoMA muziejuje saugomi Chaimo Sutino kūriniai: https://www.moma.org/artists/5543