Čartoriskas

Čartoriskas

Metai: XIV-XVIII a.
Kategorija: Vietovės

Susijusios asmenybės: Vosylius Konstantinovičius, Pranciška Uršulė Radvilienė

Susiję laikotarpiai: 14 a., 15 a., 18 a.

Reikšmė Lietuvai: LDK didikų giminės Čartoriskių tėvonija.

Čartoriskas (Старий Чорторийськ, Staryi Chortoryis’k) įsikūręs gražioje vietoje prie Pripetės intako Styro. 1393 m. Pirmuoju daliniu Čartorisko kunigaikščiu tapo Vosylius, Gedimino vaikaičio Konstantino Algirdaičio sūnus. Čartoriskas atitenka vyresniajai Čartoriskių giminės linijai ir XV a. pabaigoje gyvenvietė tampa Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos didikų giminės Čartoriskių tėvonijos centru. Čartoriskas giminei priklausė iki XVII a. Patys Čartoriskiai palyginus mažai gyveno šiame mieste, didesnių ženklų po savęs nepaliko. Nuo 1601 m. vietovę valdė kitos LDK ir Lenkijos didikų giminės: Pacai, Leščinskiai, Višnioveckiai, Radvilos.

Išliko piliakalnis, Radvilų pilies likučiai, kuriuose galbūt yra išlikę kas nors iš ankstesnės pilies, priklausiusios Čartoriskiams.

Apie 1750 m. Pranciškos Uršulės Radvilienės (čia gimusios Mykolo Kazimiero Radvilos Žuvelės žmonos) funduota dominikonų Šv. Juozapo bažnyčia, dabar esanti Šv. Kryžiaus išaukštinimo cerkve.

Dar ir šiandien Čartorisko herbe yra Vytis.

 

Vitkauskaitė, Dalia, Lietuvos paveldo Ukrainoje inventorinis sąrašas, 2008

Blanuca, Andrijus, et al. Ukraina: Lietuvos epocha, 1320-1569. Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010

Paliušytė, Aistė, Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sudarytojos Aistė Paliušytė ir Irena Vaišvilaitė, Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012