Čarnaučicų Švč. Trejybės bažnyčia

Metai: 1585 m.
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

Savo valdoje, 148 km į šiaurę nuo Bresto, Nesvyžiaus ir Olykos, kunigaikštis Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis 1585 ir 1587 m. fundavo ir XVI a. pabaigoje — XVII a. pradžioje pastatydino mūrinę Švč. Trejybės bažnyčią. Tai vienanavė bažnyčia, turinti gotikos ir renesanso bruožų. Specifinė ypatybė — prie šoninio pietinio fasado priglaustas apvalus gynybinei architektūrai būdingų formų bokštas.

 

Klajumienė, Dalia, Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sudarytojos Aistė Paliušytė ir Irena Vaišvilaitė, Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012