Čarnaučicai

Savo valdoje, 148 km į šiaurę nuo Bresto Nesvyžiaus ir Olykos, kunigaikštis Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis 1585-1587 m. fundavo ir XVI a. pabaigoje — XVII a. pradžioje pastatydino mūrinę Švč. Trejybės bažnyčią. Tai vienanavė bažnyčia, turinti gotikos ir renesanso bruožų. Specifinė ypatybė — prie šoninio pietinio fasado priglaustas apvalus gynybinei architektūrai būdingų formų bokštas.

Parengta pagal: VADOVAS po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sud. A. Paliušytė, I. Vaišvilaitė (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012).

Baltarusija
Čarnaučicai
nekilnojamasis kultūros paveldas
vietovės
1500-1550
1550-1600
1600-1650
1650-1700
1700-1750
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.1. atpažinimo principas
4.1.2. atpažinimo principas