Bycenis

XVI a. viduryje Bycenio valda (dab. Bresto srityje, Ivacevičų rajone) priklausė Chlodkevičiams, vėliau — Triznoms. 1607 m. čia įsteigtas bazilijonėms skirtas Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Uspenijės) vienuolynas. Netrukus jis buvo atiduotas bazilijonams. Bycenio vienuolyno vyresnysis iki 1613 m. buvo Juozapatas Kuncevičius. 1615 m. vienuolyne atidarytas bazilijonų noviciatas, jis čia veikė iki pat bažnytinės unijos panaikinimo XIX a. viduryje. 1626 m. funduota vienuolyno špitolė, skirta 10 asmenų išlaikyti.

XVII a. viduryje, per karą su Maskva, Bycenyje prieglobstį rado bazilijonai iš Vilniaus, Polocko, Vitebsko ir Minsko. Tuomet čia buvo saugomos ir Vilniaus Švč. Trejybės vienuolyno vertybės. XVIII a. pradžioje Bycenyje, prie vieno didžiausių ir turtingiausių Lietuvos bazilijonų vienuolynų, pastatyta barokinė dvibokštė Šv. Juozapato cerkvė (vėliau — katalikų Švč. Trejybės bažnyčia). Šventovė ir prie jos prigludęs vienuolyno pastatas buvo sugriauti per Pirmąjį pasaulinį karą. Keli išlikę šventovės ikonostaso drožybos fragmentai šiuo metu saugomi Bycenio mokykloje įrengtame Krašto muziejuje.

XVIII a. pabaigoje Bycenio miestelis kurį laiką priklausė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždininkui Antanui Tyzenhauzui. Didikas čia apie 1775 m. fundavo varpinę, žinomą iš XIX a. brėžinių.

Kaimelio centre stovi Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Uspenijės) cerkvė. Ją, kaip bazilijonų vienuolyno koplyčią, 1640 m. pastatydino vienas Byzenyje šeimininkavusios Trizinų giminės narių. Uždarius bazilijonų vienuolyną, XIX a. viduryje šventovė atiduota stačiatikiams. Cerkvės architektūra turi renesanso ir baroko bruožų. Vienas seniausių šiuo metu saugomų kūrinių — XVIII a. Žyrovičių Dievo Motina.

Bycenio pakraštyje yra senos žydų kapinės.

Parengta pagal: VADOVAS po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sud. A. Paliušytė, I. Vaišvilaitė, (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012).

Baltarusija
Bycenis
nekilnojamasis kultūros paveldas
vietovės
1500-1550
1550-1600
1600-1650
1650-1700
1700-1750
1750-1800
1800-1850
1850-1900
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.1. atpažinimo principas
4.1.2. atpažinimo principas