Brazilijos lietuvių sąjungos pastatas San Paule

Metai: 1930 m.
Kategorija: Architektūra (istorinė)

Pastatas priklauso Brazilijos lietuvių sąjungai. Pastatytas 1930 m., ant jo yra stilizuotas Vytis.

Brazilijos lietuvių sąjunga-Aliança (port. Aliança Lituano-Brasileira) – Brazilijos lietuvių organizacija. Veikia nuo 1931 m. San Paule. Įkurta kunigo J. Valaičio, S. Puišio-Šakelės, J. Gaurilio ir kitų Brazilijos lietuvių iniciatyva. Iš pradžių vadinosi Lietuvių saviglobos sąjunga Brazilijoje. Nariais galėjo būti ne tik pavieniai asmenys, bet ir organizacijos. Globojo, informavo ir šelpė atvykstančius lietuvius, išlaikė San Paule veikiančias 4 lietuviškas pradžios mokyklas, koordinavo lietuvių visuomeninę ir kultūrinę veiklą, turėjo chorą, scenos mėgėjų, sportininkų būrelius, biblioteką, nekilnojamojo turto. Iki 1940 m. gaudavo nuolatinę Lietuvos valstybės paramą ir tikslinių paskolų. Netekusi paramos per II pasaulinį karą sąjunga susilpnėjo. Po karo tapo mišria lietuvių ir brazilų šalpos organizacija, remiančia lietuvių visuomeninę ir kultūrinę veiklą. 1999 m. turėjo moterų sekciją, rengė lituanistikos kursus, buvo apie 250 narių. Rengė įvairius vakarus, minėjimus, ekskursijas, leido biuletenį Sąjunga (Aliança).

Anna Vera Tatarūnienė, https://www.vle.lt/straipsnis/brazilijos-lietuviu-sajunga-alianca/