Bostono Nekalto Prasidėjimo bažnyčia

Lokacija: 432 Windsor Street, Cambridge Massachusetts 02141
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

Informacija apie šį objektą rengiama.