Bostono Amerikos lietuvių tautinės sąjungos būstinė

Bostono Amerikos lietuvių tautinės sąjungos būstinė

Lokacija: 368 W Broadway, South Boston, MA 02127
Metai: 1952 m.
Autorius: Jonas Mikalauskas, Viktoras Andriušis
Kategorija: Architektūra (istorinė)

Pietinio Bostono Lietuvos piliečių sąjunga įkurta dar 1899 m.[1] 1950 m. jos nariai įsigijo namą, kuriame buvo įrengtos dvi koncertų ir renginių salės ir įvairios kitos patalpos. Anot vieno iš sąjungos kūrėjų, tuomečio jos pirmininko Jono Kasmausko, Bostone lietuviai „neturėjo tokios pastogės, kur būtų juntama grynai lietuviška nuotaika, (…) kur būtų galima surinkti ir saugoti lietuviams brangią medžiagą. Norime, kad ši vieta būtų tikras lietuviškumo židinys“[2].

Pastato perstatymo projektą rengė inžinierius Jonas Mikalauskas, konsultavo inžinierius Kazimieras Kriščiukaitis ir architektas Jurgis Okunis. Sąjungos interjerą dekoravo Kauno meno mokyklos absolventas, scenografas Viktoras Andriušis. Pagrindiniu vidaus erdvių akcentu tapo salių puošyba. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių paveikslai ir kitai tautiniai elementai, anot dailininko V. Andriušio, kvietė „jaunuomenę po lietuvišku stogu pabūti“[3]. Atnaujinta būstinė duris atvėrė 1952 m. pradžioje[4]. Namai dar kartą pertvarkyti 1958-aisiais, suremontuota viena salė, įrengiant joje nišą Vytauto Didžiojo statulai, ir pirmojo aukšto koridorius[5].

Centro veiklos istorija iliustruoja lietuviškosios veiklos dinamiką. Pirmosios bangos emigrantų gretas papildę „antrabangininkai“, davė impulsą lietuvybės plėtimuisi, ir inicijavo naujų visuomenių objektų statybą ar įsigijimą.

 

Vaidas Petrulis

 

[1] Algis Lukas. Lietuvių kultūrinis paveldas Amerikoje. Maryland: Lithuanian American Community, 2009 m., p. 62.

[2] Lietuviški Tautos Namai Bostone. Dirva, 1951 m. spalio 4 d., p. 1.

[3] Ibid.

[4] Tautinės Sąjungos namų atidarymas Bostone. Dirva, 1952 m. vasario 14 d., p. 8.

[5] Senstelėję namai jaunina veidą. Dirva, 1958 m. rugsėjo 4 d., p. 6.