Beno Šano kūriniai

Lokacija: The Museum of Modern Art, 11 W 53rd St, New York, NY
Metai: XX a.
Autorius: Benas Šanas
Kategorija: Kilnojamasis kultūros paveldas

Žinomas JAV tapytojas, grafikas ir fotografas gimė 1898 rugsėjo 12 d. Kaune, staliaus Joshua Hessel ir Gittel (Lieberman) Shan šeimoje. 1906 m. šeima emigravo į JAV ir apsigyveno Niujorke, Brukline.

1913–1917 m. dirbo pameistriu litografijos dirbtuvėje. 1916 m. studijavo meną Niujorko koledže, 1919 m. – studijavo biologiją Niujorko universitete. 1921 –1922 m. studijuoja Niujorko nacionalinėje dizaino akademijoje.

1924 m. Benas Šanas susituokė su Tillie Goldstein (1897–1951).

1924–1925 m. ir 1927–1929 m. keliavo po Šiaurės Afriką bei Europą.

1930 m. įvyko pirmoji personalinė paroda Edith Halpert’s miesto galerijoje (angl. Edith Halpert’s Downtown Gallery) Niujorke.

1933 m. pradėjo domėtis sienų tapyba; buvo Diego Riveros (1886–1957) asistentas kuriant freską Rockefellerio centrui Niujorke.

1935 m. susituokė su foto žurnaliste Bernarda Bryson Shahn (1903–2004).

1947 m. retrospektyva Modernaus meno muziejuje (MOMA) Niujorke, 1962 m. – „Ben Shahn“ Palais de Beaux Art Briuselyje, Nacionalinėje modernaus ir šiuolaikinio meno galerijoje Romoje, Albertina muziejuje Vienoje.

Augantį menininko pripažinimą liudijo taip pat ir tai kad svarbiausi JAV muziejai įsigijo jo kūrinių ir kad jam buvo suteikti Princetono ir Harvardo universitetų garbės daktaro vardai, jis išrinktas nariu į Amerikos meno ir mokslo akademiją, Nacionalinį meno ir literatūros institutą, Florencijos meno akademiją.

Ben Šanas atstovavo šaliai ir svarbiausiose parodose Europoje. 1954 m. jis reprezentavo JAV šalies paviljone Venecijos bienalėje ir Dokumenta Kaselyje (1959, 1964, 1977).

1969 m. kovo 14 d. Ben Šanas mirė Niujorke.

Po menininko mirties buvo surengta eilė retrospektyvinių parodų svarbiuose JAV muziejuose, tarp jų: 1969 m. “Ben Shahn: A Retrospective Exhibition” (Ben Shahn. Retrospektyva) Naujojo Džersio valstijos muziejuje ir „The Collected Prints of Ben Shahn“ (Ben Shahn. Rinktinė lakštinė grafika) Filadelfijos meno muziejuje, Pensilvanija.

2000–2001 m. paroda “Ben Shahn’s New York: The Photography of Modern Times” (Ben Shahn‘s New York: Modernaus laiko fotografija) Harvardo meno muziejaus padalinyje – Fogg muziejuje, Masačusetse.

Vienas žymiausių amerikiečių menininkų realistų Benas Šanas savo kūryba siekė inspiruoti politinius ir socialinius pokyčius.

1931–1932 m. nutapęs 26 guašų ir dviejų didesnio formato drobių ciklą „Sacco ir Vanzetti kančia“ Benas Šanas sulaukė publikos kaip ir kritikų pripažinimo. Daugelio amžininkų akyse šie italų emigrantai darbininkai neteisingai apkaltinti ir nuteisti myriop tapo kankiniais.

Paveiksle „Sacco ir Vancetti kančia“ (saugomam Whitney Amerikos meno muziejuje Niujorke) teismo rūmų fone prie atvirų karstų su nuteistųjų kūnais stovi teisėtvarkos atstovai. Amerikiečių meno istorikė Annelise K. Madsen rašo: „Taupia ir tuo pačiu metu ekspresyvia kalba Šanas ramų Sacco ir Vancetti orumą prieš pastato persirengusių teisėjų autoritetui, aukštoms skrybėlėms, akademiniam įmantrumui, su kuriais vykdomas teisingumas. Plokšti spalvų plotai, kaligrafiškos linijos bei išdidintos atskiros formos kompozicijai suteikia tiesioginį ir politinį krūvį.“ Menininko satyrinės vizijos poveikį dar labiau sustiprina tai, kad pasakojama polemiška neseniai įvykusi istorija.

Taip ir gausiuose kituose socialiai kritiškuose tapybos paveiksluose ir grafikos kūriniuose menininkas realistinę plastinę kalbą derins su alegorijomis, dažnai pasitelkdamas ir tekstinius elementus. Kaip išeities taškas daugeliui šių kūrinių Ben Šanui pasitarnauja jo paties darytos fotografijos.

Meno istorikas Wieland Schmied (1929–2014) apibūdina Ben Šaną kaip „Vienintelį genialų socialinio realizmo atstovą Amerikoje“: Šanas tapo <…> žmones, dulkes, purvą, atsitiktinius kasdienybės dalykus, viską nuo labiausiai nutolęs nuo bet kokio stilizavimo, dizaino, taip vadinamos „gražios formos“. Šano pasaulyje niekas nefunkcionuoja. Jo žmonės – kenčiančios, nelaimingos teisingumo sistemos aukos, jie slampinėjantys bedarbiai, klibinkščiuojantys su ramentais, atsiduodantys pigioms pramogoms… Šanas yra amerikietiška Grosz‘o Berlyno metų paralelė. Tik jo paveikslus mažiau persmelkia kartėlis nei vokiečio. Jie ne tiek kaltintojo kreipimasis kiek užuojautos liudijimai.“

Didžiosios depresijos metais Ben Šanas aktyviai dalyvavo ir federalinės valdžios visuomeninių pastatų programose. Jis kūrė freskas bei didelio formato tapybos kūrinių grupes visuomeniniams pastatams ir agitacinius plakatus. 1937–1938 jis nutapė didelę freską visuomeniniam federaliniam gyvenamųjų namų statybos pastatui Niu Džersyje Ruzvelto mieste ir (1938 –1939) trylika didelio formato paveikslų Bronkso centriniam paštui.

Ben Šanas – JAV meno istorijoje svarbus ne tik kaip tapytojas, grafikas, bet ir kaip fotografijos menininkas.

1929–1930 m.  dirbtuvę jis nuomojosi kartu su draugu Walkeriu Evansu (Walker Evans, 1903–1975) – vienu garsiausių to meto amerikiečių fotografų. Šis ir paskatino tapytoją susidomėti fotografija. Ben Šanas ankstyvuoju periodu išgarsėjo žanrinėmis scenomis iš Niujorko gatvių. Jis išnaudojo portatyvinės 35 mm Leica kameros suteikiamą galimybę fotografuoti spontaniškai, fotografuojamiesiems nepastebint. Čia kaip ir sekančiam etape fotografas dėmesį sutelkia į pažeidžiamiausius socialinius sluoksnius.

Prezidentui Ruzveltui Franklinui (1882–1945) įkūrus informacijos ir pagalbos organizacijos programą talentingų fotografų grupė buvo siunčiama dokumentuoti tragiškas ekonominės depresijos pasėkmes. Nuo 1935 metų taip atsirado 270 000 nuotraukų trisdešimtųjų metų skurdo panoramos archyvas atskleidžiantis politinių, moralinių ir ekonominių reformų būtinybę. Nuo pat pradžių šiame projekte rekomenduotas Walkerio Evanso dalyvavo ir Ben Šanas. Jis kartu su Walkeriu Evansu ir Dorothea Lange (1895–1965) vyko į Pietų valstijas ir sukūrė ten sukrečiančius darbininkų ir fermerių darbo ir gyvenimo socialinių sąlygų dokumentinius vaizdus.

Ben Šano kūriniai saugomi visoje eilėje svarbių JAV muziejų: Moderniojo meno muziejus (Museum of Modern Art, MoMA), Whitney Amerikos meno muziejus (Whitney Museum of American Art), Žydų muziejus (Jewish Museum) visi Niujorke, Filadelfijos meno muziejus (Philadelphia Museum of Art), Harvardo meno muziejus (Harvard Art Museum) ir Nacionalinis Tiseno-Bornemisos muziejus (Thyssen-Bornemisza National Museum) Madride, Vatikano muziejus (it. Musei Vaticani) Romoje.

 

Prof. dr. Raminta Jurėnaitė

Niujorko MoMA muziejuje saugomi Beno Šano kūriniai: https://www.moma.org/artists/5366