Benicos Švč. Trejybės bažnyčia

Metai: 1701 m.
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

Dabartinės Benicos (Benitsos) apylinkėse dar Vytauto laikais buvo apgyvendinti totoriai. XVI a. pradžioje čia buvo keletas palivarkų ir smulkesnių valdų, kurių dalis priklausė totoriams, dalis — vietos bajorams. XVII a. viduryje Benicos valda atiteko Kocielams. Ašmenos seniūnas Tadas Kocielas čia pastatydino rūmus. 1779—1781 m. pagal Karlo Spampanio (Carlo Spampani) projektą sumūryti ir skulptoriaus Karolio Jelskio dekoruoti rūmai neišliko.

Bernardinų konventą (veikė iki 1851 m.) prie Švč. Trejybės bažnyčios 1701 m. fundavo Trakų vaivada Mykolas Kazimieras Kocielas. Bažnyčios kriptose buvo laidojami Kocielų giminės nariai. Nors šventovė apleista ir neveikia nuo 1948 m. (1988 m. trumpam grąžinta tikintiesiems), viduje išliko Tado ir Mykolo Kazimiero Kocielų antkapių nuolaužų. Tikėtina, kad Tado Kocielo antkapio autorius — Vilniaus skulptorius Karolis Jelskis. Išliko dalis bažnyčios šventoriaus tvoros ir vartai.

 

Paliušytė, Aistė, Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sudarytojos Aistė Paliušytė ir Irena Vaišvilaitė, Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012