Barūnų Šv. apaštalo Petro bažnyčia ir bazilijonų vienuolynas

Almos Bačiulienės nuotrauka
Almos Bačiulienės nuotrauka

Šv. apaštalo Petro bažnyčia yra buvusio bazilijonų vienuolyno architektūrinio ansamblio dalis. Funduota 1692 m. vietinio bajoro Mikalojaus Piešliako stebuklingoje vietoje. Pagal legendą šioje vietoje miške ant medžio stebuklingai pasirodė Dievo motinos paveikslas, dovanotas Polocko Bazilijonų. Šventykla tapo Borūnų Dievo Motinos kulto vieta. Mūrinė bažnyčia ir vienuolynas pastatyti 1747 – 1757 m., pagal architekto A. Osikevičiaus projektą. Vienuolyno pastatai pastatyti 1778-93 m. Šventoriaus teritorijoje yra ir XVIII a. varpinė bei koplytėlė. Ansamblio architektūra yra artima Vilniaus baroko architektūrai.

Parengta pagal: Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sud. Aistė Paliušytė, Irena Vaišvilaitė, V.: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012; AUTC ir LR kultūros ministerijos informaciją.

Baltarusija
Barūnai
Gardino sritis
Aleksandras Osikevičius
nekilnojamasis kultūros paveldas
architektūra
1700-1750
1750-1800
5.1.2. atpažinimo kriterijus
5.2.2. atpažinimo kriterijus
4.1.2. atpažinimo principas
Aleksandras Osikevičius
1747 – 1793 m.