Barūnų Dievo Motinos paveikslas

Almos Bačiulienės nuotrauka

Barūnų Dievo Motinos paveikslas buvo vienas iš labiausiai garbinamų Vilniaus apylinkėse. Kasmet rugpjūčio 29 d. Baltarusijoje vyksta plačiai žinomi Barūnų Dievo Motinos atlaidai. Barūnų Dievo Motinos stebuklų knygose rašoma, kaip atvaizdas išimtas iš skrynios ir patalpintas šventovėje atsigauna, prašviesėja, Švč. Mergelės Marijos skruostai tampa rausvi, veidas  – dailus, gyvybingas,
spinduliuojantis džiaugsmą. Stebuklingą Marijos paveikslą į Barūnus 1671 m. atsigabeno Naugarduko bazilijonų kapituloj Barūnų vyresniuoju išrinktas tėvas Juozapatas Bražyc, gavęs jį iš Višinskių šeimos. Paveikslas nutapytas italų mokyklos stiliumi.

Parengta pagal: Aistė Paliušytė. XVII – XVIII a. LDK kultinių atvaizdų sklaida: vizitacijų duomenys. Acta Academiae Artium Vilnensis / 69 2013; Marijos garbinimas Lietuvoje, 1958, Roma, LKMA.

Baltarusija
Barūnai
Gardino sritis
kilnojamasis kultūros paveldas
vaizduojamoji dailė
1650-1700
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.2. atpažinimo principas
apie 1671 m.
Barūnų Šv. apaštalo Petro bažnyčia