Barūnų Dievo Motinos paveikslas

Kategorija: Kilnojamasis kultūros paveldas
Almos Bačiulienės nuotrauka

Barūnų Dievo Motinos paveikslas buvo vienas iš labiausiai garbinamų Vilniaus apylinkėse. Kasmet rugpjūčio 29 d. Baltarusijoje vyksta plačiai žinomi Barūnų Dievo Motinos atlaidai. Barūnų Dievo Motinos stebuklų knygose rašoma, kaip atvaizdas išimtas iš skrynios ir patalpintas šventovėje atsigauna, prašviesėja, Švč. Mergelės Marijos skruostai tampa rausvi, veidas  – dailus, gyvybingas,
spinduliuojantis džiaugsmą. Stebuklingą Marijos paveikslą į Barūnus 1671 m. atsigabeno Naugarduko bazilijonų kapituloj Barūnų vyresniuoju išrinktas tėvas Juozapatas Bražyc, gavęs jį iš Višinskių šeimos. Paveikslas nutapytas italų mokyklos stiliumi.

Parengta pagal: Aistė Paliušytė. XVII – XVIII a. LDK kultinių atvaizdų sklaida: vizitacijų duomenys. Acta Academiae Artium Vilnensis / 69 2013; Marijos garbinimas Lietuvoje, 1958, Roma, LKMA.