Balvų katalikų bažnyčia

Google Maps nuotrauka

Lietuvių dvasininko Martino Šimanovskio laikais buvo pastatyta dabartinė Balvų katalikų bažnyčia. Kniazas Jelaginas (Jekaterinos II ministras) bažnyčios statybai skyrė lėšas ir darbininkus. Didžiausius bažnyčios perstatymo darbus organizavo lietuvių dvasininkas Antanas Rimovičius (1896–1914). Jis nugriovė tris mūrinius altorius ir jų vietoje pagamino medinius altorius. Didysis altorius imituoja Aušros Vartų altorių, šoniniuose altoriuose neogotikos stiliaus dekorą atliko 8 vietiniai staliai ir lietuvis drožėjas Antanaitis. Prie Balvų katalikų bažnyčios yra sukurtas A. Rimovičiui skirtas sakralinis centras. Dalis šio dvasininko ir drožėjo darbų yra išvežta į Rundalę, dalis darbų yra Šiauliuose.

Latvija
Balvai
Antanas Rimovičius
nekilnojamasis kultūros paveldas
architektūra
1750-1800
1850-1900
1900-1950
5.1.3. atpažinimo kriterijus
4.1.3. atpažinimo principas
Antanas Rimovičius
teisinė apsauga šalyje suteikta
1797 m.