Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia Monrealyje

Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia Monrealyje

Lokacija: 1465 Rue de Sève, Montréal, QC
Metai: 1955 m.
Autorius: Alfredas Kulpa-Kulpavičius
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

Jėzuitų bažnyčios ir klebonijos komplekso statybą organizavo kunigas Jonas Kubilius, kuris į Monrealį atvyko 1950 m. rugpjūčio mėnesį[1]. Sprendimas pastatyti naują lietuvių parapijos bažnyčią jam kilo bemaž tuo pačiu metu kaip ir Hamiltono bei Toronto miestuose ir žymėjo tam tikrą bažnyčių statybos bumą Šiaurės Amerikoje. Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos bažnyčios projekto konkursas buvo paskelbtas 1952 m. Nors projektavimo darbus pavesta atlikti konkurso laimėtojui Alfredui Kulpai-Kulpavičiui, tačiau į architektūrinių sprendimų įgyvendinimą buvo įtrauktas ir antrąją vietą konkurse laimėjęs italų kilmės architektas J. Petruči [?]. Jis rengė statybų planus ir atliko darbų priežiūrą. Bažnyčios maketą, kuris buvo naudojamas idėjos viešinimui ir lėšų rinkimui, pagamino Toronte reziduojantis lietuvių architektas Jonas Ladyga. Po bažnyčios maketo pasirodymo reklaminiame atviruke, projekto autorius A. Kulpai-Kulpavičius pareiškė, kad pagal jo projektą „pagamintasis lietuvių Aušros bažnyčios modelis yra netikslus ir daugelyje vietų iškreipiąs pagrindinius planavimo principus”, todėl architektas prieštarauja pakeistai projekto architektūrinei idėjai ir „už ją neatsako“[2].

Nepaisant šių nesutarimų, bažnyčia buvo pastatyta pagal sklaidai naudotą projektą. J. Petruči suprojektavo pagrindinį bažnyčios altorių, kuris, kunigo J. Kubiliaus siūlymu, turėjo priminti garsųjį Antano Vivulskio Trijų kryžių paminklą Vilniuje. Kita svarbi šios modernių formų bažnyčios sąsaja su Lietuva yra stilizuota arka, primenanti Aušros vartus, ir fasado puošyboje įgyvendinta Aušros vartų Mergelės Marijos paveikslo interpretacija. Savo tūriu pastatas kiek primena garsiojo Slovėnų architekto Jože Plečnik Švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčią Prahoje. 1955 m. rugsėjo 25 d. pašventinta bažnyčia neabejotinai tapo vienu ryškiausių moderniosios sakralinės architektūros pavyzdžių egzilyje.

 

Vaidas Petrulis

 

[1] T. Jonui Kubiliui, S. J. Sugrįžtant į Aušros vartų parapiją Montrealin. Mūsų žinios, 1972 m. spalio 8 d., p. 2.

[2] Alfredas Kulpavičius. Dėl Aušros Vartų bažnyčios. Nepriklausoma Lietuva, 1952 m. gruodžio 31 d., p. 8.