Aušros vartų bažnyčia ir parapija, mažas muziejus

Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas
Google Maps nuotrauka

Lietuvių bendruomenės bažnyčia, parapija ir mažas muziejus, skulptoriaus Mato Menčinsko (1896–1942) skulptūros. Lietuvių bendruomenės bažnyčia, parapija, parengimų salė ir muziejus. Bažnyčios fasadas dekoruotas Aušros Vartų Vilniuje paveikslu. Lietuvių bendruomenės bažnyčia ir parapija. Pastatyta marijonų kunigų lėšomis bei didelėmis vietos lietuvių bendruomenės pastangomis. Be religinės reikšmės, ši bažnyčia daug metų buvo svarbus lietuvių kultūros centras. Joje vyko svarbiausi lietuvių organizacijų vadovų susirinkimai, kultūriniai renginiai, veikė chorai, tautinių šokių ansambliai, spausdinti lietuviški laikraščiai ir knygos, įrengti muziejai. Bažnyčios ir prie jų esančios parapijų ir mokyklų patalpos pagal Argentinos įstatymus priklauso Argentinos bažnyčiai. Jau daugelį metų mišios vyksta tik ispanų kalba, nes nėra nė vieno lietuvių kunigo. Lietuviškos organizacijos bažnyčioje nebeveikia.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informacija