Aušros vartų bažnyčia Aveljanedoje

Lokacija: Mendoza 2280 B1870 Piñeyro Provincia de Buenos Aires
Metai: 1942 m.
Autorius: Matas Menčinskas
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

1941 m. Aveljanedoje apsigyvenusių lietuvių vienuolių marijonų įsteigta lietuvių Aušros Vartų parapija, 1942 m. su bendruomenės pagalba pastatyta bažnyčia. Bažnyčios fasadas dekoruotas Aušros Vartų Vilniuje paveikslu. Yra skulptoriaus Mato Menčinsko (1896–1942 m.) skulptūrų. Nuo 1942 m. vienuolyne veikė lietuvių pradinė mokykla, kuriai vadovavo seserys kazimierietės. Nuo 1946 m. prie parapijos pastatytoje mokykloje kelis dešimtmečius veikė šeštadieninė lietuvių mokykla.

1946–51 m. Aveljanedoje apsigyveno keli šimtai lietuvių imigrantų, 1953 m. čia gyveno apie 5000 lietuvių.
Be religinės reikšmės, ši bažnyčia daug metų buvo svarbus lietuvių kultūros centras. Joje vyko svarbiausi lietuvių organizacijų vadovų susirinkimai, kultūriniai renginiai, veikė chorai, tautinių šokių ansambliai, spausdinti lietuviški laikraščiai ir knygos, įrengti muziejai. 1948–2002 m. marijonai leido laikraštį Laikas. Nuo 1950 m. iki 8 dešimtmečio veikė Argentinos lietuvių bendruomenės centras ir jos Aveljanedos apylinkė. Nuo 1950 m. veikia tautinis ansamblis Daina, nuo 1956 m. – Tautinis lietuvių muziejus. 1960 m. įkurtas tautinių šokių ansamblis Rambynas, vėliau jį pakeitė Ateitis. Aveljanedoje įvyko Pietų Amerikos lietuvių I kongresas (1960 m.). Aušros vartų parapija yra Argentinos lietuvių organizacijų ir spaudos tarybos narė.

Bažnyčios ir prie jų esančios parapijų ir mokyklų patalpos pagal Argentinos įstatymus priklauso Argentinos bažnyčiai. 2000 m. pamaldos lietuvių kalba vyko kartą per mėnesį, šiuo metu mišios vyksta tik ispanų kalba, nes nėra nė vieno lietuvių kunigo. Lietuviškos organizacijos bažnyčioje nebeveikia.

 

Steigvilas Augustinas, https://www.vle.lt/straipsnis/avellaneda

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informacija