Aukusti Robert Niemi kapas

Lietuvos Respublikos ambasados Suomijos respublikoje nuotrauka

Aukusti Robert Niemi (1869–1931) buvo suomių ir lietuvių tautosakininkas, rinkęs liaudies dainas Šiaurės Lietuvoje (Vabalninke, Biržuose, Papilyje, Kupiškyje) ir Dzūkijoje. Jis užrašė apie 3600 dainų, Vilniuje tvarkė Lietuvių mokslo draugijos archyvą. 1923 m. jam suteiktas Lietuvos universiteto garbės daktaro vardas. 1931 m. jis įkūrė suomių – lietuvių draugiją. Jam mirus, Lietuvos rėmėjų lėšomis 1933 m. lapkričio 12 d. pastatytas dailininko Broniaus Pundziaus sukurtas „Rūpintojėlis“. Antkapis su užrašu suomių ir lietuvių kalbomis – „Brangiam savo bičiuliui – lietuvių tauta“.

Suomija
Helsinkis
Bronius Pundzius
nekilnojamasis kultūros paveldas
paminklas
vaizduojamoji dailė
1900-1950
5.1.2. atpažinimo kriterijus
5.1.3. atpažinimo kriterijus
5.2.1. atpažinimo kriterijus
4.1.3. atpažinimo principas
4.2.3. atpažinimo principas
Bronius Pundzius
1933 m.
Hietaniemi kapinės