Augusto Roberto Niemio kapas Helsinkyje

Metai: 1933 m.
Autorius: Bronius Pundzius
Kategorija: Kapai

Niemi Aukusti Robert (Augustas Robertas Niemis) (1869 1931) – suomių tautosakininkas, filosofijos daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaras, Lietuvių mokslo draugijos narys, Lietuvių–suomių susiartinimo draugijos garbės daktaras. 1931 m. Helsinkyje įsteigė Suomių–lietuvių draugiją.

Lietuvių liaudies dainas pradėjo tyrinėti 1889. Lietuvoje A. R. Niemi lankėsi 1900, 1902, 1909–1912 (1909–10 lankėsi ir Mažojoje Lietuvoje, Tilžėje, bendravo su V. Kalvaičiu) ir 1919. Bendravo su A. Smetona, J. Basanavičiumi, P. Vileišiu, J. Tumu‑Vaižgantu, A. Jakštu, Vilniuje tvarkė Lietuvių mokslo draugijos tautosakos archyvą. Dainas rinko Šiaurės Lietuvoje (Biržų, Kupiškio apylinkėse), Dzūkijoje. Užrašė 3644 dainas, jų dalį (1459 dainas ir 26 melodijas) kartu su A. Sabaliausku paskelbė rinkinyje Lietuvių dainos ir giesmės šiaurrytinėje Lietuvoje (1912). Į fonografo velenėlius A. R. Niemi užrašė apie 500 lietuvių liaudies dainų melodijų. Užrašė lietuvių liaudies vestuvių papročių (studija Lietuviški vestuvių papročiai / Liettualaisia häätapoja 1914, lietuvių kalba 1996).

Veikale Lietuvių liaudies dainų tyrinėjimai (Tutkimuksia liettualaisten kansanlaulujen alalta 1913) analizavo lietuvių liaudies dainų kilmę, ryšius su latvių ir suomių liaudies dainomis. Tyrinėdamas lietuvių dainas gilinosi į senąją lietuvių religiją ir mitologiją. Paskelbė studijas Lietuvių literatūra (Liettualainen kirjallisuus 1925), Iš lietuvių tautosakos (Liettualaisen kannsantietouden alalta 1928, abi lietuvių kalba 1996).

Jam mirus, Lietuvos rėmėjų lėšomis 1933 m. lapkričio 12 d. pastatytas dailininko Broniaus Pundziaus sukurtas antkapis su užrašu suomių ir lietuvių kalbomis – „Brangiam savo bičiuliui – lietuvių tauta“.

 

https://www.vle.lt/straipsnis/aukusti-robert-niemi/